неделя, 16 май 2010 г.

Деца на Деня

В ДЕНЯ НА АРХЕОЛОГА ПРАВОСЛАВНИТЕ СТАРОСТИЛЦИ ПРАЗНУВАТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН,А КАТОЛИЦИТЕ СВЕТИ ВАЛЕНТИН.ДА ПРИПОМНИМ,ЧЕ ПОСЛЕДНАТА ГОЛЯМА ГНОСТИЧЕСКА ШКОЛА БЕ ОСНОВАНА ОТ ВАЛЕНТИН ПРЕЗ ІІ ВЕК-НАПИСАЛ "ЗА ТРИТЕ ПРИРОДИ".ТОЙ ОПРЕДЕЛЯ БИТИЕТО НА БОГА КАТО "БЕЗДНА",ОТ КОЯТО ЕМАНИРАТ ДУХОВНИ СЪЩНОСТТИ - ЕОНИ И ЕДИН ОТ ТЯХ СЪЗДАВА МАТЕРИАЛНИЯТ СВЯТ. ИСТИНСКАТА МИСИЯ НА ЕОНА ХРИСТОС Е ДА ДОНЕСЕ ГНОСИС (ПОЗНАНИЕ) ЗА ДА МОГАТ ЧОВЕШКИТЕ ДУХОВЕ ДА СЕ ВЪРНАТ В БОЖЕСТВЕНАТА ПЪЛНОТА(ПЛЕРОМА)

СТРАННИЦИ ВЪВ ВРЕМЕТО СМЕ НИЕ ВЗЕЛИTE ПРИЧАСТИЕТО НА ЛЮБОВТА... И С ЛЮБОМЪДРИЕ В ТОЗИ БОЖИ ДЕН ЗАПОЧВАМЕ ГОДИНАТА НА ТИГЪРА...
БЛАГОДАРЯ НА ПОСОЛСТВОТО НА МИРА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА. БЕНКОВСКИ ПРЕДВОЖДАШЕ ХВЪРКОВАТАТА ЧЕТА, А ДНЕС ПРЕПОДОБНИЯТ МУН ПРОГЛАСИ И ВСЕМИРНО ПРИЛОЖИ ОБЕДИНИТЕЛНИЯТ ПРИНЦИП!


ПРИВЕТ ОЗАРЕНИ ЛИЧНОСТТИ - ТЪРСАЧИ НА ИСТИНАТА, ДЕЦА НА ДЕНЯ,


Единственото нещо, което ще спаси човечеството е равнопоставеното общуване между осъзнали своята уникалност индивиди (любими деца на Вселената) за взаимна радост и полза! - това е посланието на ДИМИТЪР КРЪСТЕВ-СЪЗДАТЕЛЯТ НА ДУОНИКА И ЧАТКАЛИНА.

- "Аз съм, този който отврям вратата. Ти си , който я затваряш .Той е, който заповядва кога да се отваря и затваря вратата.

Ние едни на други сме проводници на Божествената любов. Всеки един човек предава от себе си нещо специфично, което го няма у нас.(...) В това отношение ние сме важни едни на друг. Всеки един човек ще предаде нещо особемо от Божията мъдрост: много малко.Всеки ще предаде нещо особено от Божията истина."
Учителят на Бялото Братство БЕИНСА ДУНО е знаел последователността:
"Три неща има в живота,които са важни в Божественият живот: любовта, която дава, която носи живот; мъдростта, която дава знание ; истината, която дава живот. Ако ти не познаваш любовта, животът не може да дойде в тебе. Ако ти не познаваш мъдростта, знанието не може да дойде в тебе .Ще имаш знание, от което хората умират. Ако не познаваш истината, свободен не можеш да бъдеш. "

ПЕТЪР ДЪНОВ- ИЗ "Ликвидация на века "и "Плодовете на любовта"

А отлетелият след птиците ШРИ ЧИНМОЙ твърди:
"-Когато властта на любовта замени любовта към властта,човекът ще има ново име-Бог!"
и още:
"-Всеки ден има да научим само едно:-как да бъдем истински щастливи!"
ХЕГЕЛ БЕ КАЗАЛ:"ФИЛОСОФИЯТА Е БЕЗКРАЙНО БОГОСЛУЖЕНИЕ!"
ДНЕС ЕДНО СЛЪНЧЕВО ДЕТЕ НА ДЕНЯ С БЛАГОДАРНОСТ ВИ ПРЕДЛАГА ИЗВАДКА ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ НА МЪДРОСТТА ВАКЛУШ ТОЛЕВ И НЕКА НУР ВИ ОСВЕТИ...

В днешният ДЕН е хубаво да заменим УЧИТЕЛСKИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТИ(ГУРУ-ПАРАМПАРИТЕ) С / МОЯ ТВЪРД/ ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ-степени в усвояването на Бога:
В Духовната вълна на Сътворението имаме едно вложено божество , което трябва да си отвоюва образ,за да се разгръща. В Сътворението човек води първата борба за себе си!

В духовната вълна на Митологията имаме едно разкъсано божество, което трябва да събуди потребата на човека от безсмъртие. В Митологията боговдъхновението на човека създава многоликите божества, за да овладява стихиите!
В духовната вълна на Правдата имаме имае едно Божество без име, което трябва да си почине, т.е. да се освободи от многото богове.В Правдата е възпитанието на ума що е добро и що е зло-нравственит закон да мотивира в човека поведение!
В духовната вълна на Любовта имаме едно индувидуализирано божество,което трябва да се види, като дете на Бога.В Любовта е идеята за жертвата- заради Възкресението! Тя започва с Кришна и завършва с Христос ,а един последен видим отблясък е с Беинса Дуно .. (мое допълнение)
В духовната вълна на Мъдростта имаме едно зримо божество,което трябва да се освободи от полярносттите.В Мъдростта е служениeто като зов за обожествяване!
В духовната вълна на Истината имаме едмо овладяно божество, което трябва да събуди прозрението на третото си око.В Истината е идеята за Свобода!Да припомним,че 3% от българите имат отворен шев на челото...(мое допълнение)
В духовната вълна на Свободата имаме едно осъществено божество, което трябва да бъде Съсътворител на Сътворителя си .Свободата е Богоживеене!
(Аз лично избягвам думата "трябва"...)

Човекът се разгръща в Бога и Бог се Себесъзнава в човека!
ИЗ "7-ТЕ ЛЪЧА НА ЕВОЛЮЦИЯТА" НА ВАКЛУШ ТОЛЕВ
Ученията-крайпътни камъни са белязали ПЪТЯ...

ВЕРИГАТА СЕ Е ПРЕОБРАЗУВАЛА В БЯЛОТО БРАТСТВО - ОТ МОРЕТО КЪМ ЯНТРА ,ОТ ВЪНШНА БЕЗКРАЙНОСТ КЪМ ВЪТРЕШНО РАЗВИТИЕ, БЕЛЯЗАНО ОТ ИСИХИЯ ...и днес Планинските ВЕРИГИ ни освобождават от земните ОКОВИ!/ДОРИ С НЕЗАКОННИЯТ ЛИФТ ДО 7-ТЕ ЕЗЕРА?!/
Петър Дънов даде "завета": МИСЛИ-ПРАВО МИСЛИ... На поста на неговият съсед Георги Димитров дойде момче от ПРАВец . Неговата първа дъщеря приложи правилно учението...

Агни йога даде огненият път към съвършенство, а днес е време за самокръщение:

615.Защо учениято трябва да върви по пътя на достиженията? Нима то може да бъде дадено като лъжица с лекарство ? Но стомахът има определен обем, когато съзнанието не принадлежи към постоянните величини. Наистина възможно е да съществуват двуноги почти без съзнание .Някои могат да бъдат лишени от съзнание поради безмерните си страсти. Има съзнания, потъмнели от кармата. Има съзнания, потъмнели от условностите на века. Както цветята, които се развиват в парници, съзнанието се нуждае от грижи. Затова интуицията трябва да поеме грижите за основата на съзнанието. Но изтънчването на съзнанието става бавно, като полировката на кристала. Не по личните схващания, но по качеството на действията се познава раширеното съзнание. Учението се дава като камъни на изграждаща се кула, ако те се изсипят наведнъж ,ще се получи не кула, но грамада.

Човек,когато дава своите знания,трябва да ги поднася като зидаря,който зида тухла след тухла,камък след камък.(мое подчертаване) ВАКЛУШ("НУР"5/94)
Учението Път на Мъдростта е един вулкан, който със своето изригване премахва много от скрупулите, които културите на миналото са наложили като поведение. Казал съм,че от ковчега на Изида излизат Богове, а от ковчега на Реформацията излизат скептицизъм и схоластика . Следователно са налице предпоставки, отработвали необходимото съзнание за промяна.
Това, което може да направи човекът, е да извика нови енергии, нови пътища- Всичко ново творя. Ето това трябва Децата на Деня да направят. Затова казвам, че те не са апостоли, не са вестители,нито проповедници. Те са Ден. И когато в книга Битие четете , че Сътворителят казва : Fiat Lux-Да бъде Светлина!, която няма нищо общо с материалната светлина на Слънцето, звездите и пр., какво поставя, как бележи този Ден? Той не казва Ден първи- казва Ден един. Ден един-Fiat Lux!
Децата на Деня са взрив,те са Път!
Път и то вътре, в себе си да изходите своята Голгота; да влезете в своя гроб-това, от което сте направени, да го одухотворите; да направите Възкресение и да станете Единосъщие!
Еволюцията е работила с милиони години и продължава да работи, за да може да типизира това, което наричаме физически раси, и онова, което официозът не признаваше, но то е реалност- духовни раси (а ние дори даваме идевта за Духовните вълни!); това;което е зримо, и онова,което е незримо.
Той, Сътворителят,ви даде дихание - Той ви даде Себе Си! По този начин ние ще трябва да потърсим белезите. Тази съвместимост между дадеността и,която наричаме Космос, и планетната даденост, която типизира човека в неговата анатомия, в неговата биология. И оттук нататък как го типизира в инволюцията, за да го прати в еволюцията и да създаде от инволюцията еволюращата духовност. От Безпричинната Причина, Неизмеримостта, до последността на Бог Отец, ние отиваме до какво? Ние отиваме до човека.
Духовните културни раси не са географските,но те създават белезите,те чертаят физиогномията.
И колкото и голяма да е далечината , ние имаме духовно различие не защото с различна част от Диханието на Твореца сме дарени, а защото с различно поведение сме осъществявяли психологическите дадености и мисловните възможностти, отстоявяли предмета човек в еволюция и прераждане.
Умът, астралът...-те са , които отработват качествата. Но когато ги надраснем, когато изведем причинността си, тогава виждаме, че тези качества са съобрабения за морално поведение, за таблица на морала . Имате: Не убивай!, Не кради !
Незримите качества у нас Диханието отработва,
а зримите - знанието в по-нисша степен на ума!
Съобржението на ума трябва да ви даде правила, за да изградите поведение. Поведението е преходност и в по-голвмата част за съжаление, услуга на престъпника. Какво прави този,който получава уж Божии заповеди? Мойсей счупва Заповедите , извиква си верните хора и (в Библията пише) убива 3000 души. А заповедта там казва: "Не убивай!" Затова пък Мойсей не го погребаха в Обетованата земя. Но има ли някакво значение къде е погребан, като тези 3000 души също не ги погребаха в Обетованата земя?!
Обетованата земя във вътрешната наша духовна, същносттна Божия даденост! Голямата среща, която културата на учението път на Мъдростта даде-Човешката божественост трябва да се срещне с Божията човечност. Гърците ще нарекат Хаос това, от което излиза светът-ще говорят за Демиург. И Сътворителят им ще остава в развитие...
Еволюцията има наличен ден. Съображение за сигурност е Адамовото поколение! Но какво стана с него? Обявиха го за недостатъчно човешко, за да му създадат потоп. Направиха потопа, унищожиха го. Пророчеството даде потоп, а Ной чрез науката създаде ковчег за спасение. Но какво остана в продължение на хиляди години от добродетелите на Ноевото човечество? Голямата теза на това,която предшествува Учението Път на Мъдростта, е, че има един грешник ,който, под страха за търсене на спасение, става покорен. И така институцията става по властна отколкото будността на човека като Богопратен.
Знаещият е повече от безгрешният
е белег на Знанието!
Само на едно место в своята битнина Иисус Христос рече, само на Голгота: Прости им, те не знаят! Това е единственото место, където поставя идеята за Знанието, на което сега Учението Път на Мъдроста на само му дава първенство. Проблемът не е за първенството-проблемът е да се остави в музейната безценност идеята за добродетелите: Не лъжете! Не крадете!... Защото и след Ноевия ковчег също лъжат, също крадат, също убиват...
Ние много се радваме на гениалността на драматурзите.Само един в световната култура досега даде идея, когато се касае за драма. Това е Есхил! Той даде идеята за Прометей- който краде огън, отива на разпятие! Правите жертва,за да осветите пътища. Това е идеята, и то още преди Христа, да се спасява човечеството.
Индивидът отлъчва съзнание-личност,свързана с човека;;
отлъчва и индивидуалност-свързана с планетата;
но индивидът е духовна цялост-свързана с Космоса!
Синовността е свързана с Божествеността, а Духът ни като дихание -с Бога! (Неможе да има свобода от Бог. И съм казал, че Свободата като бъдеща култура ще се дава в поносимост, а не в измерение.) Следователно не можем да се лишим от Диханието-тази вътрешна благодат, което е създало у нас вътрешният олтар. И Христос дава в своето Откровение,че имате различни книги, които нарекох Книгата на Съществуването, Книгата на Астрала и Книгата на Живота-олтарната Книга.
Човекът е бог в развитие е и белег , и Път!
Служение без себе си е белег , с който се характеризират Децата на Деня!
Удобството на "лудия" е да извини посредствениците! Но "лудият" не може да не бъде преценен от гения! Че често съсъдът му, в който обема енергията на висшето тайнство се оказва малък. Тогава върху този съсъд трябва да се работи, за да се помогне на будната лудост. Трябва да изградим обема на собственият си духовен път, за да можем тогава, когато просветлението дойде, когато Кундалини ни освети в своята благодатна дарба, да не бъде смутен умът ни ,аконъкой каже: "Те са луди!" Разпирете съда, за да приемете енергията на Духовното Учение на Мъдростта;за да можете, когато ви упрекнат, че сте луди,вие да сте гениални, дори Божествени!
Ето каква защита трябва да поемете в своя път,след като познавате културата на миналото и тайната на бъдещето.
Децата на Деня са тайната на бъдещето-те са клада на Свободата на бъдещето!
/подборка от списание "НУР"-1/2005/

АЗ, като последовател на ВАКЛУШ споделих едно прозрение и направих с(ъ)бор на приятели в Духовен ДОМ "БОЖИДАР" край РОЗИНО.....
И в духа на "Представи си" на ДЖОН ЛЕНЪН се създаде ШКОЛА "ЕдинЕниЕ"-един Е НИЕ и ние сме ЕДИН, СИРЕЧ БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В БОГ! /ПО КЪСНО ПОЛУЧИХ ОДОБРЕНИЕ ЗА ТЪЛКУВАНИЕТО ОТ ВАКЛУШ.../
Имаме обобщаващи наПЪТствия:
НИЕ сме СЪБОЖНИЦИТЕ,ТВОРЯЩИ БИТИЕ!
ЖИВОТЪТ Е ВЗАИМНО ДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТИ!
И сега предлагам:
"ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТА Е СВЕТЛИНАТА В ЖИВОТА!"

ДИ АЛ ПЕ //DIALSPE.HIT.BG/

2 коментара:

Румянa Русева каза...

Успех!

dialspe каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.