неделя, 16 май 2010 г.

ЕдинЕниЕ, САМОкръщение, ЕДИНосъщие

ЕдинЕниЕ, САМОкръщение, ЕДИНосъщие


Учението на Духовната вълна на Мъдростта воюва за Бъдеще - човекът бог в развитие;
Дава Знание и Път в настоящето-Служение;иска свобода от минало-отговорност!
ВАКЛУШ ТОЛЕВ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

СКЪПИ СЪБОЖНИЦИ, ОЗАРЕНИ ЛИЧНОСТИ, ТВОРЦИ НА БИТИЕ!
Школа"ЕдинЕниЕ" е сбор от приятели, даващи си взаимно възможности за СЪТВОРЧЕСТВО... и правещи от пътника ПЪТ, което е ЕДИНОСЪЩНОСТ...

Като едно слънчево дете на ДЕНЯ,започнал преди 5 години,живеещо с потребата си за ВЪЗКРЕСЕНИЕ и с благодарността към УЧИТЕЛЯ НА МЪДРОСТТА ВАКЛУШ, помогнал ми да изградя мироглед....и да го приложа като културен посланик на Федерация за Духовно Единение "РОЗА"!
ЩАСТИЕ-за този ХЛЕБ НАСУЩНИЙ ни говорят УЧИТЕЛИТЕ с които съм запознат-ШРИ МАТАДЖИ, ОМРААМ, ШРИ ЧИНМОЙ, КРИШНАМУРТИ, ШРИЛА ПРАБХУПАДА, ПРЕПОДОБНИЯТ МУН...

Днес, тук и сега споделям с Вас една подбрана извадка и благодаря на Небето за тия, които призова да слушат !
Няма место вече за Агни йога, няма место и за добродетелите, дори в тчхната най висша градация - добродетелта на Любовта. Знанието! На него сигурно с дълбоко проницание е сложена защитата, докато готовността и намерената идея за Единосъщие не се осъществят - за да може то да освети бъдността към Дървото на Живота (за което тогавашното човечество - яло неговият плод - въобще не се напъти).
Ето защо казвам, че дойде Денят Човешката божественост да се изяви, или тя да представи Божията чивечност.Когато човекът представя Бог, тогава може да бъде усвоен Бог! А Бог, когато представя човека, го ограничава, за да не разбере погрешмо Божията щедрост. Човекът още не е оценил щедростта на Бога. Тогава, когато той я приложи, тогава можем да кажем, че Божията човечност е дала тайната на Бог - тази будност , чрез Човешката божественост.
Животът има един лик-Бог в човека и човекът, изразяващ Бога!

Матей 3:11
Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене,
Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.

Мъдростта има само една утроба-утробата на Бога,и само едн гроб-гроба на Възкресението!Значи какво е вложила тя в нас ,за да ни изчака? Дала ни е раждане и ни е дала Възкресение!А Възкресение вие не можете да направите без-"Извървете своите Голготи! Ако вие не извървите своята Голгота , не може да се срещнете със Себе Си не може да изречете това, което каза Христос: Аз и Отец сме едно също!Вие не можете да извършите едно от най-свещените тайнства-великото Самокръщение /А самокръщението е с какво? С Кундалини у вас! /.
Много фигурно е дадено в Евангелието,че Христос има първо кръщение, има второ кръщение, но има и трето кръщение. Христос има едно кръщение в обрязването, когато е на 8 дни; има второ кръщение, когато е на 28 години ; и Христос има едно Самокръщение. Кръщения вън от Него и кръщение вътре в Него.
Христос е първият,Който прави възкресение с вътрешна сила .При него няма кадуцея/знаковият ключ за границата между светлината и тъмнината-бележката моя/, който може да възкреси мъртвеца с енергия от Мировото същество. Той се самокръщава с висшата духовна сила -Кундалини, с Диханието на Своя Отец.Виждате ли , че Той отвоюва бъдеще , Той го отвоюва-изходи Голготският път! Това е силата на голямото въображение, това е силата на Твореца-
Аз и Той сме едно!
А какво прави световната култура ? Казва едни бледи думи за това, което е най-великото и най-тайното-там, на Голгота, черепът на Адам трябваше да се срещне с Кръста на Христос!
Кога и как?
Когато трябваше Иисус да бъде разпнат и Адам да стане отново свободен от земната си дреха. За тази среща трябваше единият да се научи да ражда -да акумулира Мировата енергия и да продължи рода; а другият-да изходи Голготския път. Вижте каква последователност-ако вие на извървите своята Голгота,никога няма да се срещнете със своя череп. Никога! А черепът е ,където е съхранена енергията, която в Адам е сложена изначалото. Така че тази най-голяма среща-между черепа и Кръста, е едно от най-великите тайства, за да знаете, че йерархията на Духовните вълни ви прави свободни чрез Знание.
Знанието е Път в настоящето!

В Знанието, безспорно и в Пътя, който винаги ще бъде настоящ, има една идея-Служение. В този смисъл тогава-какво е Знанието, какво е Пътят? Едно настояще. И това настояще трябва да бъде осветено със Служение, с това много малко, но много съществено допълнение-без Себе си!
Учението на Мъдростта е наистина граничен камък между онова, което таблиците на добродетелите ви оставиха, и бъдещността, която Пътят на Мъдростта ви чертае . Тази, ако мога така да кажа, е голямата истина, за да приемем преходността на смъртта не толкоз с контаизраза-идея за безсмъртие, а с това, че стрелката винаги ще има водителство. Стрелката на Човешката божественост ви води към това, което се казва Единосъщие! А Единосъщието през какво минава- през Възкресението.
И така,винаги ще трябва с всички сили тази утроба, която нарекохме утроба на Майката, да ражда, безспорно, сина на Възкресението! В този смисъл ние имаме един великолепен социален пример как да се върви към осъществяване на големите неща. Ето този Адам, в своята изява на Небесен или Земен , е освидетелстван от едно Мирово Съзнание в лицето на Иисус Христос -Помазаника; Човекът, Който е бог в развитие, Който е наистина "Аз и отец сме едно".
Няма по оптимистична теза в света от това, човекът да бъде бог в развитие!

Цялата същност на общността на Мъдростта, а общността е духовно родство, е в една голяма харизма / Харизмата е изведена възможност, носена от всекиго. / -човекът бог в развитие. И човекът трябва да знае тези качества, които са необходими за неговото Битие. В този смисъл Мъдростта трябва да промени и трябва,както казва Христос на Своите ученици(цяла нощ са хвърляли отляво,което винаги съм интерпретирал като минало,и нищо не са уловили) : Хвърлете от дясно ! И те не можаха да извлекат мрежите от изобилие . Хвърлете в еволюционния бързей на йерархията на Духовните вълни !
В този смисъл трагедиите или страданията , през които са минали и Прометей, и Кришна, и Буда, и Иисус, аз наричам пътищата на една сумирана Голгота. Тази сумирана Голгота трябва да надделеете, защото тя е една нова култура, която прави възшествие на Духовността, без да се съобразява с ограниченията на материята !
/из отговор на Учителя Ваклуш:/
...има една хубав фигура в митологиите-фениксът.Никога не може да правите летеж, ако не изгорите - това е величието! Човек не може да стане бог в развитие без раждането си, без еволюцията. Не може! Ще трябва да одухотворите материята! Сменихте един костюм , който бе космат, сега сте с цилиндър , па фрак понякога и така нататък. Но косматия костюм, имахте ли го ? Имахте го ! Жертвата ! Без жертва...
Най добрият образ е Иисуса-Той го направи ! Едно Възкресение се дължи на Разпятие . ама разпятието преди да го направите, трябва да сте извикали Кундалини и да направите едно вътрешноКръщение, което съм казал - Самокръщение! Не ти трябва Йоан, да те поръси с вода ! Събуденият Кундалини в тебе прави Самокръщение! Казвам ви голяма реалност е Висшата духовна сила, наречена Кундалини,или Оренда в прабългарската религия, когато тя задвижва един център, два, три, четири, пет, шест, седем! Седем центъра! когато може да излезете... Ако не направите жертва или Самокръщение, за да понесете разпятие, няма Възкресение.
Ето защо в древността Възкресение има не личносттно, а с уред, който е даден на съответната богиня - Изида ще ви докосне и вие ще Възкръснете. Без жертва, която безспорно трябва да бъде лична. Вижте как се казваше: "С чужда пита помен не се прави! " Виж колко хубаво го е казал народът:" С чужда пита помен не се прави! " Защото поменът е лично признание към вашите отминали. а ти отиваш да взенеш чужда пита и правиш помен! И благоденствие и благодат така не се прави - лично!
И затова може тогава да кажа : " Няма страдание , има развитие! " Тогава, когато някой иска да ви създаде страдание, той не разбира, че ви облагодетелстсва. Тук е грешката на "културата", което наричам невежество. Но така е, така е... Това е Пътят - Пътят на себежервата. И затова в тези четири животни уж, орелът е последен. Това е Възкресението! Имате един лъв, имате един телец, имата единчовек,накрая - един орел! Отлиташ! А имаме ли го в себе си? Имаме го, защото Кундалини е у нас . Имаме ли пъпна връв? Те много се учудваха в тая книга - Адам няма пъпна връв, ама Адам има Диханието на Отца. Това дихание е Кундалини ./курсвът мой/
03.02.2006 град София,зала на НТС
Пътят е у нас-ако няма Път, има улици!
(списание"НУР"-1/2005)