За нас

Федерация за духовно единение "Роза" е създадена през 2005 г. в гр.София.
Нейните цели и задачи са свързани с хармонизиране и взаимно сътрудничество на сродни и дори различни гледни точки с цел изграждане на мирен и нравствено устойчив свят.