неделя, 11 април 2010 г.

Декларация на представители на духовни общности и религии в България

София, 11 април, 2010 г.
Днес 11 април 2010 г. по повод честване на петата годишнина от основаването на Федерация за духовно единение „Роза” декларираме своята загриженост за нашата страна и добруването на личността, семейството, обществото, нацията и природата.

Ние сме за устойчиво развитие на нашето общество, справедливост в управлението и добро отношение към живота и бъдещето на нашите потомци.

Ние поставяме общочовешките и националните интереси над партийните и междуличностни отношения. Уважаваме българската история и духовност.

Считаме, че традициите на религиозен и духовен живот лекуват човешкото сърце, насърчават практиката на духовна дисциплина, дават ценни житейски мъдрости и служат на онова, което е най-дълбоко и стойностно в човека.

Вярваме, че религиозните традиции са съществени и важни за създаване на духовен фундамент, който може да трансформира нашата планетна цивилизация, така че тя мирно и уверено да тръгне по новия път на своята еволюция. Затова насърчаваме всеки да изразява онези аспекти от своята свещена традиция, които водят към вечен мир.
Ние утвърждаваме, че традициите на религиозен и духовен живот могат да доведат до този мир, който е многоизмерим и включва: мир в човешкото сърце и между самите хора, мир в обществото, мир между различните общности и нации, мир във и между различните религиозни традиции, мир на земята и за всички живи същества в целия космос.

Ние, участниците в това събиране, се посвещаваме на това и призоваваме всички хора на съвестта и добрата воля :
1. Да творим мир сред нас чрез различни дисциплини и средства на божествената традиция. Да станем миротворци у дома, във взаимоотношенията си с другите, в нашето общество и на нашата земя, както и с Източника и Основата на цялото битие.
2. Да изграждаме мир между духовните и културни традиции, като преодоляваме невежеството и противопоставянето, с цел разбирателство и хармония чрез сътрудничество. Хората на вярата ще създадат междурелигиозна хармония, благоденствие за човешкото общество, справедливост и мир на земята.

3. Да провеждаме съвместни образователни, културни и социални дейности за нравствено и хармонично развитие на личността.

4. Да творим мир сред всички в страната, като отстояваме универсалните принципи за изграждане на истински личности, здрави семейства, нация и свят.

Декларацията беше подписана от 30 души - участници от втория ден на конференцията

Няма коментари: