четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Любовта – Изток-Запад1992 International Holy Blessing (of Marriage) Ceremony of 30,000 couples matched and officiated by Rev. and Mrs. Sun Myung Moon in the Olympic Main Stadium of Seoul, Korea

Международната свята сватбена церемония през 1992 г. На 30 000 двойки водена от преп. Муун и Хак Джа Хан Муун на олимпийския стадион в Сеул, Южна Корея.


С поглед към бъдещето?

Какво означава днес новата духовна вълна? Има ли тя връзка с темата за приятелството и истинската любов между хората. Ведически свещени писания говорят за ерата на “огненото приятелство”, а библейските за епохата на Изпълнения Завет, когато Бог ще е осъществил своята сватба чрез идеала за истинската любов на земята.. Аз съм свикнала с думите, които хората са чували от филмите, книгите и живота –а именно, “истинска любов”.....Така например, публикацията ми в сп. Педагогика е дала проект за “Ново образование на 21-ви век с център истинската любов” Това означава, че тя не засяга само двама души, а всички хора на света като общност.. Може би тук е разликата между споделена любов и истинска любов. В проекта е отразена идеята за възстановяване на първоначалната позиция на мъжа и жената като истински съпрузи и родители. Пътят на възстановяване е дълъг и труден процес. Защо “истинска “ както пишат в художествената литература – защото поради падението на човешкия род Любовта бива унижена и превърната в авантюра...когато човек не се е съобразил с божествените закони.. Любовта може да се изрази като истинска, едва когато двама души се научат да мислят как да направят другия щастлив и да не накърнят чувствата на другия , тя изисква всеотдайност и постоянство.Такава любов също може да се нарече споделена. Но тя израства на още по-голяма степен, когато двамата съпрузи надхвърлят тесните рамки на семейната и родова общност и насочат усилията си в служба на човечеството, дори на целия космос. Любовта има различни степени и всеки може да я реализира според своите възможности. Любовта на сина към родителите му се нарича синовна преданост, любовта към нацията ни прави патриоти, любовта към света, към творението и вселената – може да ни направи светци. Днес сме свидетели на резултатите от обърканите човешки взаимоотношения поради загубване на реда в космическата хармония. Според свещените писания хората били заблудени и отклонени от първоначалния си произход, след което попадат в илюзорния свят на невежеството, а според еволюционната теория човечеството след като слязло в материалния свят и развило интелект и различни умения сега еволюира по посока хомо-етикус..Затова съществували етични школи и духовни практики за нравствено усъвършенстване, контрол на емоциите, сетивата и ума...Много духовни учители –пратенци в света са търсили пътя към абсолютната любов и хармония със своите съпруги или духовни съратнички. Но те не са били съвършени и достигали по различни пътища до някакъв отговор. Такъв пример е Шри Рамакришна, който е боготворял съпругата си, ала след като се запознава с исляма и християнството, се връща в храма на богинята Кали и отдава на нея цялото си поклонение. В същото време е бил женен за девойка, която считал за божествено проявление . Той умира от рак в гърлото на 40 години, като се счита че поел кармата на своите ученици.. Неговият ученик Свами Вивекананда , получил християнско образование , поглежда критично на своя учител и го надскача. След пътуването си на Запад, го последва англичанката М. Нобъл, която му става ученичка ( сестра Ниведита). Вивеканада държи на монашеството и не приема брак с нея, тъй като за тогавашните условия е трудно да се постигне истинска хармония във взаимоотношенията между представители на две коренно различни цивилизации и враждуващи държави. Вивеканада умира рано на 40 години, за да се появи Ауробинди Гхош с френската си съпруга , създали обществото – град в Индия. Не се знае дали са имали деца. Когато Махатма Ганди бил в затвора, жена му го последвала и като условия за жертвеност, решили да прекъснат сексуалната си връзка и развият висша форма на приятелство. Махатма Ганди си признава в своята автобиография, че най-трудното нещо за него било да се справи с похотта. Малко преди това, учителят Парахамса Йоганада, изучил Библията поема отговорност за възстановяване на позицията на грешните хора ( Адам и Ева) Той е първият индийски учител в Америка, който започва да прави сватбени цереминии на посвещение в духовен брак между брачни двойки, като розите са били основен символ на любовта. По това време се разпространява учението Агни йога на Запад.. То намира широка популярност чрез семейство Е. и Н. Рьорих – първи радетели на новата култура на сърцето ( Жива Етика) . Те говорят и дават пример за “огнено приятелство” в любовта си и предричат времето на космическата любов и правилното съчетаване на партньорите, което ще дойде от развитието на психичните ни сили и овладяване на психичната енергия.
Една от причините за залязването на западната цивилизация е безсилието на християнския свят да се справи с конфронтацията на световните религии, на учени и общественици както и с нарастващия атеизъм, сред който избуяват опустошителните идеи на сексуалната революция. Разпространилото се учение за Великото всемирно бяло братство, не може да даде своите успешни резултати, ако не обхване всички хора по света, но то често се увлича в абстрактни теории и заключения и се отклонява от решаването на същностни въпроси. Наложи се да се появи и духовната вълна от далечния Изток (Япония и Корея), където християнството вече беше подпомогнало процесите на културен синтез. И така източната научно-философска и духовна мисъл помогна да отговори на въпроси раздиращи европейската цивилизация от хилядолетия.Вече религията не можеше да се конфронтира с науката. Да си припомним богомилите, катарите и албигойците , които носеха ренесансовата вълна на Любовта между мъжкия и женския принцип и водеха борба за възстановяване позицията на жената. Смазани от официалните църкви- често оръдие в ръцете на политиците, те скриха много истини в езотеричната художествена литература – приказки, легенди и други. Така, вълната на културен и духовен синтез Изток – Запад е съществувала от хилядолетия и освен многобразието от форми, тя носи в същността си една и съща универсална култура ... Тук не е мястото да се спирам на редица събития свързани с падането на комунизма и борбата на американската прогресивна общественост да преодолее деградацията на своето общество. Само искам да кажа ,че от около 20 години в Русия и Америка активно се работи по образователни програми за възпитание на сърцето и характера и се поемат мирни иницативи за уреждане на близкоизточната криза, както и други срещи за изграждане на духовен съвет за мир към ООН и т.н.. В този смисъл, според мен е необходимо по-задълбочено осмисляне на положението на любовната лирика днес, отразяваща често мъката по изгубената любов, вечна тема, която само ни кара да се замислим и поискаме да намерим път към мир в нашите души. Освен това, чрез художествената литература може да ни се подскаже пътя за излизане от това състояние, ако имаме достатъчно разбиране и умения за това. Но да погледнем децата, те бързо се ориентират в четенето на приказки и могат да разберат разликата между двете царства, между поведението на героите и поуката, че без вяра, мъдрост и усилие трудно се постига желаната цел.
По –нататък, давлението на средата оказва силно влияние. И така младите хора постепенно губят своя ориентир и воля за борба. За съжаление става така, че дори и родителите не разбират детето си, ако то реши да запази чистотата си за по-дълго време и се въдържа от сексуална злоупотреба , цигари или алкохол. Всички хора са объркани. Естествено е да се чувстваме дискомфортно, че сме изпуснали мига на сливане с “нашата половинка” и сякаш все се стремим към този спомен или повтаряне на този модел, заложен още при създаването на човека. Тук обаче, както споменава българският учител Михаил Иванов често се заблуждаваме и разочароваме. Защо? Аз лично бих поставила неговото обяснение под въпрос: Само за това ли, че нашата духовна половинка се намира в духовния свят и тя ни говори чрез някой друг. . Поради объркания живот на хората ( лошо възпитание , среда и други) много двойки се женят главно чрез външно харесване и страст, която може да им даде илюзията ,че ще бъдат вечно заедно. Тъй като духовните ни сетива не са развити, то ние използваме само физическите и лесно се заблуждаваме. Ако не вярвате в духовните измерения на ношата божестевна същност, то нека погледнем от друг ъгъл . В индийската традиция творческата градивна сила кундалини, която е навита като змия в опашната кост може да се пробуди и ненавреме да се насочи в погрешна посока... .Мъдреците казват, че ако човек се стреми само към развиване на сидхите ( различни способности) без да продължи и подчини тези сили на некакъв висш идеал, то човек пада...Индийският учител Шри Юктешвар, обяснява “грехопадението” чрез злоупотреба със сексуалните органи на човека, но при религиозните традиции се стига до прекален аскетизъм и безбрачие... защото не е била обяснена и овладяна .причината за “злото”. Затова, в търсене на общите универсални ценности идват на помощ различните духовни постижения на народите , за да може малките извори мъдрост и истина да се обединят и преосмислят през призмата на новото време... Актът при откъсването на плода, който човек не трябваше да допусне не е свързан с познанието за научната природа на нещата, а с злоупотребата на космическия закон на Любовта, която се дава на зрелия и отговорен човек. Човекът не беше узрял за Любовта, чрез която може да стане Владетел на света. Той остана в заблуждение така както, Аврам не извърши необходимото да раздели гургулиците ( символ на божествената и грешната природа), а се втурна да прави по-големи дела и заспа....
. За да запази силата си на земята мракът използва духовното ни невежество и ни поставя в позицията на слуги и роби на неправилни желания.. Неумението да мислим първо за другите и след това за себе си, също и недостатъчното ни себепознание ни задушават в страх и егоизъм
В този смисъл когато се говори за “огнено приятелство” е необходимо да се вземе предвид, че в учението Агни йога се предсказва за настъпването на ерата на овладяване на психичната енергия, когато човек ще умее да стане господар на стихийните сили контролиращи живота му. Но ерата на световното човешко семейство, изисква висок стандарт при мъжете и жените, за да създадат едно истинско здраво поколение. Първата позиция на възстановяване е на братя и сестри и това е разковничето за прогреса в едно общество - тренировъчна площадка за развитие на елементарна грижа и внимание един към друг ..затова духовните хора често се наричат помежду си така. Те се учат да градят общност чрез открит диалог.. Това е труден процес на изчистване защото светът около нас е замърсен и на нас ни е трудно,защото бързаме да се чувстваме комфортно в любовта , но не се замисляме какво става с нашата душа, какво чувстват другите около нас, какво ще стане по-нататък.. Днес вратата към всеобщо просветление и развитие е отворена за всеки. Остава само да се научим как да се справяме успешно с поставените ни задачи и изпитания , но и да се научим да знаем границите до които можем да стигнем, защото нашето съзнание и възможности се разширяват постепенно.
Съществува един корейски термин ,Чонг Сонг – искреност и всеотдайност на сърцето, което означава, да направим всичко от себе си –две думи означаващи въплъщаване на словото в материалния свят. т.е. въплъщение на словото в реалността – понятие, характерно за източната философия И се сещам за две корейски поговорки свързани с Чонг Сонг 1- вата-. Ако е Първа пролет, да поздравим с Нова година, ако е вечер- да поздравим с добро утро, което показва нашето отношение на сърцето 2та - .Ако имаме изключително отношение на сърдечна всеотдайност със сигурност ще раздвижим небесата. Желая успех на всички!.


Няма коментари: