петък, 3 юли 2009 г.

Екоселище "Азарея" - три незабравими дни

Утринно единение - паневритимията след йога практика

На 29, 21 и 21 юни в екоселище "Азарея" се проведе поредната лятна конференция на федерация за духожно единение "Роза" по инициатива на нейни представители в чужбина и страната. През първия ден Върбанка Николова изнесе подробни доклади за родословието и детсвото на Учителя Беинса Дуно, както и за обучението му в САЩ. Паско Николов насочи вниманието на слушателите към мисията на славянството в съвременното обединение на народите, а Румяна Русева завърши с обобшен извод за основни принципи и проблеми на ученията свързани с Всемирното бяло братство.
На следвашия ден лекторската програма се водеше от Христо Маджаров. Неговите подробни презентации и снимки разгледоха забравени и скрити ръкописи и сведения за ролята на Орфей, богомилството и Учителя в осветляване и извеждане на човечеството по пътя на истината.

Няма коментари: