понеделник, 6 юли 2009 г.

В търсене на единното начало

Светия Граал и нашето време

Смята се, че след еврейското въстания в Йерусалим през 1 ви век римските военачалници унишожили всички писаня ,свързани с Давидовотот потекло на Месията Исус. Това унищожение далече не било пълно и някои свързани с Исус документи били запазени от наследниците му кои пренесли месианското послание от Близкия Изток в Европа. Според „Църковна история” на епископа на Цезария от 4ти век Евсевий , тези наследници били наречени ... титла, запазена изключитело за кръвната линия на Исус. Такова било свещеното посвешение на цаескиярод на Юда- династична линия, продължаваща да съществува и до наши дни...

Генеология
Царската кръвна линия (Сан Граал) и пряката връзка с Исус и брат му Яков. (Френскатаа дума Градал. –, израствам на степени би означавало и път към духовно усъвършенстване. ( из филма.) .............
Идеята за Светия Граал се появила през първи век през Средновековието като литературна концепция, основаваща се на серии погрешни тълуваня и преводи на Светото писание. (с. 16)
Светия Граал има и свое духовно измерения напълно отделено от неговия династичен материален аспект. Бил е символизиран от най-азлични неща, но като материален предмет най-често се предтсвя като бокал или по-точно бокалът , който съдържа или някога е съдържал кръвта на Исус. Освен това Граалът е бил изобразяван и като лоза, виеша се през аналите (вековете ) на времето. Плодът на лозата е гроздето, а от него се получава вино. В този аспект символичните елементи на бокала се обединятават , тъй като виното открай време се е приравнявало с кръвта на Исус. Всъшност тази традиция се открива в самото сърце на тайнството евхаристия ( Светото причастие) , а вечната кръв (любов) в бокала Граал символизира не друго,а продължавашата месианска кръвна линия.
В езотеричната традиция на Граала, бокалът и лозата поддържат идеала за служба, докато кръвта и виното съответстват на вечния дух на „осъществяването”. Ето защо, духовното търсене на Граала е стремеж към осъществяване чрез даване и получаване на служба. Кодекс на Грала, е иносказание за условието всички ние да следваме това търсене чрез служба.
Проблемът е, че заповедите на този кодекс са подтиснати от един алчен обществен коплекс, основаваш се на идеята за „оцеляването на най-приспособените”.
Днес е повече от ясно, че основният трамплин към общетсвената годност не е духовното здраве, а богатството.’(с. 170
Друг важен критерии е подчинението на закона. Над подобен род мисли обаче тежи изискванетода се спазва партийната линия и да се отдава почит на властвашите полубогове. Това задължитено условие няма нищо общо със спазването на закона ли с подобаващо поведение – то зависи изцяло от недопускането на опасни положения и недопускането на различни от официалите становиша.
Принадлежността към тези две отстъпнически категории категории наизменно били заклеймявани като еретици, размирници, бунтовници и съответно били обявавни от властта за социално негодни. Общоприетата социална годност се постигала чрез посвешаване на официалната доктрина и отказ от лична индивидуалност в името на запазването на административното статукво. Това едва ли би могло да се нарече демократичен живот по каквито и да било стандарти.
Йехова и богинята (с 29)
Почитането на върховно женско божество имало дълга история в Ханаан. Там то приело образа на богиня Ащорет (с 30) – еквивалетно на Ишар – главна богиня на Ваилон.Светая Светих (вътрешната светлина) вътрешното свтилище/на Соломоновия храм били считани за утробата на Ащорет. ( Ашера в Стария Завет) Тя била открито почитана от израилтяните до 4 век пр. Хр. Ашера, обаче била божествна съпруга на върховния бог Ел, като двамата образувал божетсвената двойка. Тяхна дъшеря била царицата на небето Анет , а синът им – царят на небето – Ха. С течение на времето ел и Ха се слели в едно и така се появил Йехова. Ашера и Анет също били обединение, за да се превърнат в съпругът на Йехова, известна като Шекина ( 39)

Из : Лорънс, Г. „Кръвната лния на Светия Граал. Скритото потомство, С., 2006 г

Няма коментари: