понеделник, 1 юни 2009 г.

Някои общи принципи и проблеми на религиозните и духовните общества

Някои общи принципи и проблеми
на религиозните и духовни общества
Румяна Русева

Пътят на истината е неотделим от развитието на сърцето и съвестта, които се развиват у всеки творец, не само в областта на изкуството, но и в другите сфери на обществено- икономически живот.Промените на нашето мислене и съзнание е е дълъг процес и затова ние не сме изолирани индивиди , а сме поставяни в различни ситуации и пред предизвикателства да се сблъскаме с противоположни възгледи, които трябва да се учим да пресяваме и приемаме в името на общата ни цел – благоденствието на планетата Земя и хармоничното равновесие в космоса.
Ето защо учителите по себереализация апелират : Променете себе си, а не обстоятелствата в живота ви.
Парахамса Йогананда – индийски духовен учител заминава за Америка през 1920г. и до 1962 г. основава редица общества по себереализация по цял свят. Воден от любовта си към Божествената майка,той е изпълнен със синовна преданост към Бог и Неговата воля да възстанови Истинските родители на човешкия род. Пътува само веднъж в Индия и се среша с Рамана Махариши, но записът на тази среща е бил цензуриран. Той излиза по-късно. Йогананда попитал Рамана : Какво трябва да бъде учението за масите? Отговорът бил: Няма духовно учение за масите? Духовното учение трябва да започне от самия човек, от себе си. То не е нещо за разпространение сред масите. На всеки човек трябва да се каже много ясно и точно: Ти трябва да започнеш от себе си.
По пътя на себереалицазията , хората се занимават с поощряване на своя висш Аз или себеутвърждаване. Смисълът на думите да станем като децата се разглежда като процес на връщане към чистото съзнание Сат Чит Ананда – спокойни и без изборни в будността, за да бъдем достъпни за радостта. Какво е крия-йога? Това е уравновесяване и удовлетворение без продължително задържане на мисли подтискащи съзнанието. В този йога живот мислите се появяват в прекъснатост когато се нуждаем от тях като адекватен отговор на определен подтик или предизвикателство и после отново потъват в тишината на радостта – вечен извор на непресъхващ живот.
Обвществото по себереализация обръща изключително внимание върху благородството, чистотата на мислите и поведението на човека, тръгнал по пътя на своето освобождение. Трудните взаимоотношения в колектива са предизвикателство към всеки член да коригира нещо в себе си, така че острите ръбове на ръбатия камък да се изглаждат и той да придобие приятна овална форма. Качеството на личността стоят в основата на семейните взаимоотношения и обратно. Ето по-важните от тях:
1. Взаимопомощ – помагайте си взаимно да изградите вътрешни божествено качества . личната отговорност на всеки индивид е да възстанови двуполярната си природа в единна хармония. Мъжът трябва да помага на жената да развие божествена мъдрост – логоса, а жената – да помогне на мъжа да открие своите чувства и да развие божествената любов.Така и двамата достигат до единство в мъдростта и любовта.
2. За да се осъществят тези взаимоотношения е необходимо уважение един към друг.При взаимоотношенията между мъжа и жената то се постига чрез контрол върху сексуалните наслаждения. Сексуалното въздържание, умереността в брака подпомагат процеса на предано служене на Бог.
3. Предаността, всеотдайното служене на Божията воля е необходимо условие за формиране на божествената любов.
4.Вяра един в друг – взаимно доверие един към друг и безусловна подкрепа за преодоляване на трудностите в живота.
Една такава личност, възпитана сред такива благородни взаимоотношения се старае със силата на своята божествена любов да носи благословия на хората, които зависят от него, да работи за своята страна и за света. Той става личност, която е готова да дава на другите, а не да взима от тях.
Подобни са и напътствията на ръководителката на обществото за реализация Сахаджа Йога – Шри Нирмала Деви.
1. Домът на един Сахаджа йоги трябва да бъде като лотос, в който дори бръмбар с множество бодли по тялото си е добре дошъл и може да остане през цялата нощ. Сърцата на Сахаджа йога трябва да бъдат като розов лотос д много гостоприемен, благ, радостен характер. Той трябва винаги да дава на хората, които са в нужда, ако има много повече да закриля зависещите от него хора. Но трябва да внимава да не приема такива, които могат само да експлоатират личността.
2. В Сахаджа йога нямаме йерархия. Всички са равни. Но заради установяването на контакти ние имаме нужда от лидери и те трябва да бъдат най-добрите сред хората, които те ръководят.
Някои лидери стават алчни и високомерни и се държат зле, дори се опитват да правят фалшива пропаганда.
3. Смирение – Духът е този, който е колективното същество в нас. Не е необходимо да създаваме организация и да я наричаме международна, а автоматично ставаме всеобхватни, обединени в една нация на Сахаджа йогите, в която разбираме че всички сме част и частица от цялото, като микрокосмосът се превръща в макрокосмос.
4.В Сахаджа йога не се използва убеждението, само насоките се дават строго. Човек сам знае кое е правилно и кое – погрешно. Няма нужда да се казва на някого какво да прави и какво – не. Ако някой тръгва да прави нещо погрешно веднага неговото вибрационно съзнание посочва това. Но получаването на реализация и просветление изисква смирение да бъдем в колектива, където се постигат по-добри резултати на базата на взаимопомощта.
5.Когато един Сахаджа йога развие своето съзнание за колективността, той е с много обективно съзнание, разбира истинската природа в своята страна и целия свят като цяло.
6.Когато вродената чиста всеобща религия е събудена, той развива смелост да остане верен на схващанията си за културата на Сахаджа йога и се издига над обусловеностите си от фалша, който го заобикаля като лотос в калта. Той е свързан с Божествената природа на истиската религия и не е въвлечен като други, които претендират, че принадлежат на една религия, а същевременно извършват всякакви грешки срещу нея.
7. Сахаджа йогите стават много чувствителни и проницателни във всяка област на познанието. Те трябва да знаят всичко за писанията, за инкарнациите, пророците и себереализиралите се души от миналото на духовността. Те трябва да навлезат в писанията и да открият всички красиви истини, които могат да бъдат изложени само от един просветлен ум
Така у един Сахаджа йога се развива плурализъм и той утвърждава всички тези аспекти на религиите и хората, които са поставили тяхното начало.
8. Лидерът трябва първо да се пречисти така, че неговият чист живот да просветли другите много по-лесно отколкото четенето на лекции. Това означава, че лидерът първо трябва да стане свой собствен водач, да изпробва всички прекрасни идеи върху себе си, така че да знае как да управлява себе си, преди да ръководи другите. Усилията на един лидер трябва да бъдат насочени към една честна и отворена група. Неговата работа е да улеснява и осветлява случилото се, да има минимално забрани и превила. Принудата намалява спонтанността, манипулирането ще породи избягване от колектива.
9. Дългът на една Сахаджа йогиня е да разбира, че тя е майка на цялата група и трябва да се грижи да другите с голяма способност да ги приобщава. Да се грижи да удобствата, храната, облеклото. Но ако вместо това използва обществени пари за свои цели и желания, да манипулира другите и постепенно да отблъсква членовете, тя не може да бъде жена на лидер.
Главният източник на съпругата на лидера е нейната огромна способност да посвети своето лично време за групата. Тя не трябва никога да докладва срещу когото и да било, а само в негова полза. Но същевременно при евентуална голяма опасност тя може да предупреди.
10. Според Сахаджа йога слабостите на жените към мъжете и обратно могат да бъдат преодолени чрез изцистването на Муладхара чакра, която се намира в основата на опашната кост. Ако има някой, който има тази слабост,е по-добре да напусне,защото една лоша ябълка може да развали другите. Така един мъж, който флиртува или се интересува от жените твърде много, трябва да се държи настрана от Ашрама. Целомъдрието в Сахаджа йога означава, че живеете с една съпруга през целия си живот. Всъщност, този вид внимание, да не накърнявате чувствата на жените около вас, тоест да не ги подвеждате, се връща във вас и тогава започвате да виждате добрите качества на вашата съпруга и вие започвате да водите един много добър живот.
11. Сахаджа йога не взима пари за нашата духовна работа, тъй като сме в царството Божие и това поданство се грижи за всичките ни нужди.
Не коментирам дали е правилно или не да се възнаграждава труда, който са положили духовните ръководители за своята всеотдайна работа, а споменавам за злоупотребата на обществени пари и тяхното неправилно използване от нас.
А. Сахаджа йогите не пилеят парите си за безмислени неща.Те не пият, не пушат , нито пък жените прахосват излишно парите си по фризьори и козметики. Едно материалистично общество никога не е бил идеалът за Сахаджа йога.
Б. Учителят Шибендо по линията на крия йога подчертава , че просветлението не може да се генерира от издавания на списания за него, където твърде често е пълно с реклама от различен род и където се рекламират различни курсове по йога, медитация или някакво ниво на просветление срещу баснословни цени. В обществата с висок материален стандарт, където също има цензура не може да се прави бизнес в посока на просветлението или духовното освобождение. Това означава, че пари се дават за идеи за истината. Но самата истина трябва да бъде наше преживяване и директно възприета за самите нас, тя не може да бъде продавана.
Представителите на определена школа често казват – само по този път, който сме поели можем да спасим човека и земята, но затова ще ни трябват и много пари - за офис, компютри за комуникация, за екокъщи и училища, за организиране на национални и международни срещи или да изпратим известни представители на тях... И от кой да търсят и да искат тези пари – най - често от своите членове, които се стремят към висок стандарт на поведение и са убедени в това. А ти не винаги са много на брой, не успяват да смогнат с времето си едновременно да служат безкористно и да се справят с належащите си физически нужди, ако например си се откажат да работят или загубят работата. Бог ще се погрижи за нас обичаме да казваме и наистина ако Той е в нас, то ние сами трябва да впрегнем сърце и ум, за да преодолеем трудностите.
В. Пътят на преминаване през този начин на мислене чрез редица изпитания и страдание ни довежда дотам, че чрез практикуване и директно съпреживяване ние биваме освобождавани от авторитети , за да станем свободни хора. И тази свобода, твърди учителят Шибендо ни дава автентичност. “ Вие ставате като здрава скала в средата на реката. И тук вярата не е окови, а огромна енергия на разбирането. Това не е фундаментализъм и фанатизъм, а свобода, знаене, директно възприятие Затова се казва, че Сат Гуру не иска да държи последователите си в подчинение, той освобождава абсолютно и безусловно.
Г. Представителите на крия йога традицията учат, че прекланянето пред авторитети унищожава цялото разбиране. Може да се радвате на някого, може да го уважавате, но не и да го обожавате и издигате в култ. Това не означава, че сте били арогантни. Това означава, че сте изключително смирени и отдадени на върховната енергия на мъдростта и любовта. Вие сте достъпни до такава степен до автентичността, че авторитетът няма значение. Тогава не можете да кажете – той е авторитет , а аз не. В противен случай почвате отвън, а не отвътре . Крия йога е движение от центробежни идеи към центроустремително прозрение.
И накрая бих искала да припомня предупреждението, което отправя към света известния индийски учител Джиду Кришнамурти с разпускането си на Ордена на звездата през 1929 г., основан през 1911 г. за да провъзгласи Мировия Учител. Кришнамурти е назначен за глава на ордена. В деня на откриването на ежегодния звезден лагер в Холандия, той разпуска ордена в присъствието на 3000 души. Ето няколко основни момента от неговата реч:
"Ние възнамеряваме да обсъдим тази сутрин разпускането на ордена. Може би си спомняте историята за това, как дяволът и неговия другар вървят по улицата, когато видели пред себе си един човек да се спира, а после се навежда и вдига нещо от земята. След като го разгледал, той го пъхнал в джоба си.
Другарят запитал дявола :
- Какво взе този човек?
- Той намери парченце истина – отвърнал дяволът.
- Тогава лошо ти се пише – рекъл другарят му.
- О, съвсем не. – отвърнал му дяволът. – Възнамерявам да го накарам да я организира.
Аз поддържам, че истината, която е неограничена, необусловена, недосегаема посредством някакъв път не може да се организира. Нито пък трябва трябва да се насърчава някаква организация, която да ръководи хората да вървят по някакъв определен път.
Ако разберете това, тогава ще видите колко е невъзможно да се организира вярване. Вярването е съвсем личен въпрос и вие не трябва да го организирате. Ако вие го сторите, то умира, превръща се във вероизповедание, секта, религия, която се налага върху другите. Вярата е стеснена и превърната в утешение за тези, които са слаби и разочаровани.
Аз не желая да принадлежа към никаква организация, която би осакатила индивида, пречейки му да расте, да утвърждава своята уникалност, която се съдържа в откриването за самия него на тази абсолютна необусловена Истина.
Това, което правя не е велико деяние, защото не желая последователи, подчертавам това. В мига, в който последвате някого, вие преставате да търсите цялата Истина.
Веднъж един репортер ме попита:
- Какво ще правите след това? Как ще живеете? Няма да имате последователи. Хората няма да Ви слушат повече.
- Ако има даже само петима да слушат, да живеят и да обърнат лице към неизвестността, това ще бъде достатъчно. Каква полза ще има да присъстват хиляди, които не разбират, които напълно са затънали в предразсъдъци и приспособяват новото да подхожда на техните стерилни, застояли себичности? Ако говоря рязко, това не е от липса на състрадание. Ако отидете на хирург за операция,не е ли милостиво от негова страна да оперира, даже и да ви причини болка?
Тъй като съм свободен, необусловен, цялостен и не съм част от цялата Истина, която е вечна – желая тези, които се стремят да ме разберат, да бъдат свободни, а не да ме следват, не да си правят от мен килия, която ще се превърне в религия, в секта.Напротив, те трябва да се освободят от всички страхове – страх от религиозните догми, от това че не са спасени, страх от смъртта, от самия живот.
Вие сте привикнали към авторитетите или към атмосферата на авторитета, който си мислите, че ще ви води към духовността. Вие си мислите и се надявате, че някой друг може със своите изключителни сили, чрез чудо, ще ви пренесе до тази област на вечна свобода, която е щастието. Целият ви възглед за живота е основан върху този авторитет, който стои далече от вас.
Вие ме слушахте досега 9 години, без да има някаква промяна, освен в неколцина от вас. Сега анализирайте това, което говоря, бъдете критични, за да можете да разберете колко много усложнения, колко много посредственост. Вашите предразсъдъци, страховете ви, авторитетите ви, новите и старите ви църкви – всичко това аз считам за пречки в разбирането. Това разбиране е необходимо, защото вашето вярване не ви преобрази, а само ви обърка, защото не сте склонни да приемете нещата такива каквито са.
И въпреки, че сте се подготвяли за мен цели 18 години, когато ви кажа, че трябва да потърсите в себе си просветлението, славата, пречистването и непокваряемоста на себето, никой не желае да го стори. Миналата година казах, че няма да правя компромис. Не знам колко хиляди по целия свят са се подготвяли за мен, но сега те не желаят да се вслушат безусловно, цялостно в това, което говоря.
Както казах и преди, целта ми е да направя хората безусловно свободни, защото считам, че единствената духовност е неизкривеното себе, което е вечно, а именно – хармонията между разсъдъка и любовта. Това е абсолютната, безусловна Истина, а тя е в самия живот.
Затова не е необходимо да имате организация, основана върху някакво вярване. Защо да има организация от 6-6 човека в света, които разбират, които се борят, които са отхвърлили всички посредствени неща? А за слабите хора не може да има организация, която да им помогне да открият Истината, защото тя е във всекиго, тя не далече, не е и близо. Тя е вечността. Организациите не могат да ви освободят. Никой човек отвън не може да ви освободи: нито организираното обожание, нито принасянето ви в жертва на някаква кауза ще ви направи свободни.
- Колко члена наброява вашата организация? – Това е първият въпрос, който ми задават всички вестникарски репортери. – Колко последователи имате? От техния брой ще преценим дали това, което казвате е истина или лъжа?
- Не знам колко са те. Това не ме интересува, даже един човек да се освободи, би било достатъчно. Още веднъж вие си въобразявате, че определени хора държат ключа към Царството на щастието. Никой не го държи. Този ключ е във вас. Във вас е царството на вечността.
Затова вие ще разберете, колко абсурдна е цялата тази структура, която сме изградили, търсещи помощ отвън, зависещи от други в щастието си, в силата си.
Но тези, които наистина желаят да разберат, които се стремят да открият това, което е вечно, без начало и без край ще вървят заедно с нараснала сила, ще представляват заплаха за всичко, което не е съществено, за реалностите на сенките. И те ще се концентрират, ще се превърнат в пламък, защото разбират. Поради това истинско разбиране ще съществува и истинско приятелство. А поради това сърдечно приятелство, което изглежда не познавате ще има и истинско сътрудничество от страна на всеки. И това не е поради авторитета, а защото наистина разбирате, а и оттук сте способни да живеете във вечното.
Това е единственият начин в какво отношение сте по-свободен.

Ползвана литература:
Сахаджа йога. Лекции от Шри Нирмала Деви,1999г
Крия йога.С.,1996г.

Няма коментари: