събота, 24 януари 2009 г.

Императорският китайски театър от династията Кинг в "Забранения град".


These “theaters” actually should be called "stages" no theaters, because as I commented before there were constructed in pavilions inside palaces, then the theater would be the pavilion itself; what we admire is the stage, the construction that housed, during the performance, the orchestra and the entire company of actors and singers, with their dressing room, its stage machinery halls, scenery, etc ... a unique architecture in the world.
Обяснителни бележки
Това е градът, където последнят китайски император е гледал представление от най-известни актьори. Тези театри всъщност трябва да се нарекат "сцени" тъй като са били построени в павилиони вътре в двореца на императора. Така че театър става самия павилион: това на което се възхищаваме е сцената,конструкцията, която е събирала по време на предтввелението целия оркестър и цялара компания актьори и певци, с тяхната съблекалня, технически съоръжения, сценография е др.... една уникална архитектура в света.
от Gustavo Thomas Theatre.blogspot.com

Няма коментари: