събота, 31 май 2008 г.

Пътят на ученика

“Кой може да предотврати изсъхването
на водната капка ?”
Из филма "Самсара"

“Естественият кръговрат на водата е част от разумното начало,
което изисква обратен процес ,защото без кръговото
движение на даване и приемане в природата и човешките взаимоотношения животът замира.”

Размисли на съвремения търсач на истината

Заб. Пътят на будистките монаси е един труден, изпълнен с много дисциплина и самоотверженост живот, който изисква посвещение.

Няма коментари: