четвъртък, 3 април 2008 г.

"Лудост" и "Божествено проявление"

“Лудост “
Румяна Русева

На Рамакришна

Говориха за него,
че е полудял –
По цели нощи той не спял
и си говорел в блян безспир,
унесен в някакво блаженство...

И тя се обезпокои –
“ Каква е тази лудост?
Аз наистина не зная,
но съм готова да приема
съпруга си в тази самота,
безмислено е да го
оставя сам в света ...”

Така си каза младата жена,
и заплака, ала...
внезапно глас дочу отнейде:
- Какво има скъпа моя,
защо се умълча?
Да не си се разболяла?

И нежният съпруг наведе се
тревожен над тъжното лице.
А то засия от благост – Ама
прелест, ама радост !

И съпругата потъна в любов ...
усмихна се красиво,
протегна му ръка.

За кой ли път той все така
доказваше , че “лудостта”,
с която го виняха бе
особено блаженство на духа -

Да, той не забравяше света
и свойта отговорност към жената,
приел я със любов,
завинаги във вечността

Заб. Шри Рамакришна – индийски реформатор от 19 век, достигнал практически до идеята за обединението на световните религииБожествено проявление


Румяна Русева


Като момиче беше тиха и добра,
грижеше се за братя и сестри,
играеше си като всичките деца,
ала не с кукли и несмислени игри,
а с глина ваеше си божествата
и после медитираше сама,
склонила уморено своята глава
над песните, които пееше
и търсеше мира в дома...

Израсна в тишината на смирение
и чистота, приела своята съдба –
да няма никога деца,
а съпругът й я боготвореше
за вечността като майката-земя.

Да, тя - Майката на светлината,
проявила се в деня на озарение
и преклонение към всеотдайността
и божествеността –
една жена приела своята съдба
да служи на света
Да изплати греха
на земните объркани дела...

И ето - съпругът й един ден умря..
Майката остана да говори и да ръководи,
а в часовете будни светлина
заливаше духа й ..и тя чуваше...
нежен глас да и шепти:
“Благодаря ти мила, обичам те
и ще бъда с теб завинаги...”

Заб. Съпругата на Рамакришна, наричана още Светата Майка

Няма коментари: