събота, 28 май 2011 г.

Революция в образованието

Алтернативното образование е обединяващо понятие за системи и методики, които имат различен от традиционното образование подход.
То се характеризира с:
-интеграционен подход : междудисплинарни връзки между различните предмети (изкуства с наука, физическа култура и природни науки) ; индивидуален подход към ученика с колективна работа, обучение и възпитание, наука и духовни пректики.
-Учителят е с ясна концепция и отношение към децата, добре подготвен благодарение на желанието и инициативността си, вдъхновител и психолог.
-Децата развиват своя потенциал по естествен начин с различно темпо и в подходящи условия.Потенциалът се разгръща отвътре навън.

С индивидуален подход, креативна атмосфера и вдъхновяващ учител дори тийнейджърите влизат с удоволствие в час.
Из. Сп Осем, април, 2011
Представени образователни програми:
- Валдорфската педагогика на д-р Рудолф Щайнер
-Образование основано на съзнанието - опита на института по Трансцендентална медитация на Махариши Махеш Йоги
-Слънчевата педагогика на Учителя Петър Дънов
-Образование на характера и сърцето - опита на Международната образователна фондация, основана от
д-р преп. Сан М. Муун

Няма коментари: