четвъртък, 19 май 2011 г.

Няколко думи за Трансценденталната медитация


What is the Transcendental Meditation (TM) technique? It is a simple, natural, effortless procedure practiced 20 minutes twice each day while sitting comfortably with the eyes closed.It’s not a religion, philosophy, or lifestyle. It’s
the most widely practiced, most researched,and most effective method of self-development.

What happens when you meditate?
The Transcendental Meditation technique allows your mind to settle inward beyond thought to experience the source of thought — pure awareness, also known as transcendental consciousness, or the unified field. This is the most silent and peaceful level of consciousness — your innermost Self. In this state of restful alertness, your brain functions with significantly greater coherence and your body gains deep rest.

How many people practice the TM technique?
More than five million people worldwide have learned this simple, natural technique — people of all ages, cultures, and religions — making it one of the most popular of all meditation techniques.

How much scientific research has been done on the TM technique?
The TM technique is the most widely researched of all meditation techniques. Over 600 research studies have been conducted at more than 250 universities and research centers (including Harvard, UCLA, and Stanford). These studies have been published in more than 100 journals.

Where did the TM technique come from?
The Transcendental Meditation technique is based on the ancient Vedic tradition of enlightenment in India. This knowledge has been handed down by Vedic masters from generation to generation for thousands of years. About 50 years ago, Maharishi — the representative in our age of the Vedic tradition — introduced Transcendental Meditation to the world, restoring the knowledge and experience of higher states of consciousness at this critical time for humanity. When we teach the Transcendental Meditation technique today, we maintain the same procedures used by teachers thousands of years ago for maximum effectiveness.

How is the TM technique different from other meditation techniques?
There are many forms of meditation, with many goals. Other practices most often involve some concentration or control of the mind and others involve contemplation—thinking about something. These practices keep the mind engaged in some way, for example, by focusing on an object or on something like your breath. Others keep us aware of thoughts, or images. These practices keep the mind active in some way on the surface thinking level. TM allows the mind to simply, naturally and effortlessly transcend thinking and to experience a deep state of restfully alert consciousness. The holistic benefits that have been found to result from the practice of the TM technique are the automatic result of this unique experience.

POPULAR MEDITATION TOPICS

Мaхариши: Трансценденталната медитация е проста и естествена програма за успокяване на ума, спонтанно ненасилствено пътуване на съзнанието към неговата безкрайна същност. Чрез трансценденталната медитация , умът разгръща своя потенциал за безгранично трансцендентално осъзнаване , единство на съзнанието – едно живо поле на целия потенциал, където всяка възможност е естествено достъпна до осъзнатия ум. Будният ум осъзнава своята безгранична значимост, своята безпределна същност, своя безкраен потенциал.

Трансценденталната медитация ни дава начин, по който будният ум разбира целия спектър на своето съществуване – активно и в покой, от граничната точка до безкрайността. Това не е система от вярвания, философия, начин на живот или религия. Това е преживяване , ментална техника, която човек практикува всеки ден за 15-30 мин.
Научните експерименти с хората, които практикуват Трансцендентална медитация посочват, че ТМ има тенденцията да нормализира всички сфери на живота. Намаля стреса, подобрява здравето, обогатява работата на ума, подобрява личните взаимоотношения и увеличава работоспособността и удоволетворението от работата ни.
За целта е необходимо обучение. Това, което се случва е, че умът в своето активно състояние се учи най-напред да преживява своите по-малко активни състояния, постепенно преживява все по-малко активното състояние,докато достигне до трансценденталното състояние на съзнанието.
Като се учим да правим това, трябва за запомним, че умът обикновено има способността да се лута толкова дълго в сферата на знанието или властта или в преследването на щастие, че той трябнва да бъде научен как отново да се познае. Ето защо обучението е необходимо.
След като човек е учил ТМ той знае какво е естественото състояние на ума. Но, за да реализира това, практикуващият трябва да бъде освободен от неестествени програми, изпълнения и преживявания.
Повечето хора нямат преживявания с трансценденталното съзнание, чистото съзнаие, чистата природа на ума. Те осъзнават активната му дейност, която е будното състояние на съзнанието. Те също осъзнават и пълната забрава на ума, спящото му състояние. И те също осъзнават средното му състояние, сънуването. Но те не знаят за чистото Трансцендентално съзнание. Преживяванията на това съзнание се преподава в Трансценденталната медитация, която не е нищо друго освен самата природа на ума.
ТМ засяга само ума.
Другите системи често включват допълнителни аспекти асоциирани с ума като дишане и физически упражнения. Те могат да бъдат малко сложни заради това, че се занимават с различни други неща. Но с ТМ няма възможност за никаква намеса на странични дейности. Затова казваме, че е толкова проста програма, която позволява на съзнанието да разгадае целия спектър на своето съществуване.
ТМ обхваща нивата от активния или деятелния ум до тихия почиващ ум. В този почиващ ум човек прежиявява чистота и простота, без да е въвлечен в нищо друго, в никаква друга практика. В Трансценденталната медитация поради това, че имаме работа само с ума, ние подхранваме всички преживявания на интелигентността. Умът медитира, получва Трансцендетално съзнание и довежда до трансформация в различните области на изразяването му. Всички сфери на живота, които са израз на интелигентността се подхранват, трансформират и подобряват чрез преживяване на Трансцендетно съзнание.
Умът, разбира се, винаги е загрижен за другите аспекти, като физиологията на тялото, средата и цялата вселена.
Но тъй като трансценденталната медитация се занимава само с работата на ума, с неговото активно състоияние, той се оставя освободен от другите аспекти, макар че е ангажиран с всичките, както интелигентността се занимава с тях.
Просветлението е нормалното естествено състояние на здраве на ума и тялото. То е резултат от развитието на съзнанието и зависи от съвършената и хармонична работа на всяка част на тялото и нервната система. Когато човек използва пълния си потенциял на ума и тялото, всяка мисъл и действие е спонтанно правилна и подкрепяща живота. Това е живот, свободен от страдания, живот който е живян в пълнота и значимост.
Целта на техниката на ТМ е да се постигне състояние на просветление. Това означава,че ние преживяваме онова вътрешното спокойствие, това спокойно състояние при минимално вълнение, дори когато сме динамични и заети хора.

Превод Румяна Русева

Няма коментари: