петък, 20 май 2011 г.

Дискусии, конференции

Фередация за духовно единение"Роза организира:
Дискусия :

21.05. 2011
13. 00 – 18.30
в Посолство на мира

Нови тенденции в образованието:
Училището- храм на красотата и мира–
съвеременни идеи и практики

1. Поздрав към участниците от Румяна Русева, Ясен Кавада. –
13.15 – 13.30
Музикален , поетичен поздрав
2. Няколко думи за Валдорфската педагогика на Рудолф Щайнер от Богдана Вульпе –
13.35 – 14.00
(Терапията
на вълшебните приказки)
3. Възпитането на децата чрез средствата на народните танци и песни –
от Лусиена Костова – 14.00 - 14.20

4. Образование, основано на съзнанието – опита на ТМ
от Николай Димитров – 14. 20 – 14.40

Музикално-поетичен поздрав

5. Семейството – училище за любов –
от Върбанка Николова – 14.45 – 15.05

Почивка - 15.05- 15.30 –
Малките ангели в Берлин

6. Превенция на криминалните прояви в училищата –
от Севдалина Димитрова - 15.35 -15.55

7. Алиансът за чиста любов –
от Ангел Стефанов – 15.55 – 16.15

8.. Паневритмията и децата от Елена Гуджунова
и Валя Стоянова - 16.15-16. 45
Музикално-поетичен поздрав
9. Универсалният код в театъра и чуждоезиковото обучение –
от Румяна Русева - 16.50 – 17.10
10. Изказвания на гостите – 17.10 - 18.00
11. Време за раздяла – Музикален поздрав
- 18.00- 18.30

Няма коментари: