петък, 16 юли 2010 г.

Влиянието на богомилите на Запад


За босненските богомилиМитът и Магията в търсенето на Свещения граал
(по Марк Амару Пинкхам)
"Човешките Свети граали
В първата част бяха представени множество проявления на Светия граал по цял свят и силите, които притежават , бяха намерени ,бяха приравнени с тази на Светия дух на Богинята. Много от тях са изключително могъщи,а за някои се знае,че са извършвали необясними чудеса. но има една категория Свети граали,която е много по-силна от всички изброени досега. Те са известни като човешките Свети граали и се състоят от диховни адепти, които чувстват универсалната сила на Светия дух в телата си всяка секунда от деня. Заради своята сила те притежават свръхествена способност да създават или разрушават каквото пожелаят, както и да даряват хората с безсмъртие. Тези Учители са главните архитипни съдове на Светия Граал и Тайнствата,посветени на Светия граал започват с тях. Тяхната енергия на Святия дух първоначално надарила с необичайна сила чашите,копията и камъните,на които днес се приписват качествата на Светия Граал.Нампример, силата на Светия дух,преминаваша през човешкия Свети граал Исус Христос,е дарила с могъщество Чашата на Христос,макар че Христос, а не неговата чаша,е бил истинският Свети граал. Истината за статуса му на човешки Свети граал била разкрита от Месията на учениците му, когато им казал& "Ще пиете от чашата ми."
Човешките Свети граали са въплъщение на Светия дух на Кундалини, след като пробудят еволюционната сила в основата на гръбнака си. Докато тя се движи през техните физически, духовни и астрални тела, макар унишажава всички недостатъци,които им пречат да опознаят присъщата си божественост. Такива човешки граали са рядкост,макар да съществуват по целя свят и във свяка историческа епоха като просветлени жреци-крале, повелители на Кундалини, ръководители на тайни общества и митични школи...."

Коментар : Авторът подробно разглежда появата и учението на ордена на тамплиерите,причините за тяхната гибел и трансформация, като твърди че е дошло ново време на поява на ордени и общества, които да възкресят своите познания и дейност в новата епоха. Моето лично мнение е,че то може да ни бъде от полза в търсене на общите ни корени и изгубени ( изгорени) документи за да даде цялостност на европейското християнство целящо да утвърди идеала за истиския мъж е жена, както и истински родители , които да са единни с Божията воля и Неговото сърце.
Виж : Орфеизъм, богомилство, европейски ренесанс в този сайт или в сайт : "С ухание на рози ".

Няма коментари: