петък, 16 юли 2010 г.

Историята на катарите - добрите хора от ЛангедокВярата на катарите/богомилите :

Не се страхувайте от Жетваря!
Старозаветния Бог е израз на материалното съзнания.
Материалният свят е свят на злото и той трябва да бъде разрушен.
Материлната (физическата) смърт освобождава духа.
Не давайте клетви, както и не приемайте. Не яжте месо.
В 12 ти век църквата ги обявава за еретици и организира 30 годишна война срещу тях. Избити били над 1 милион души, но някои оцелели.


Учението на катарите Виж : Орфеизъм, богомилство и европейски ренесанс в този сайт

Учението и вярата на катарите

Няма коментари: