понеделник, 29 март 2010 г.

По случай българското освобождение от турско робство

Общите корени на България и Русия

Откъде тръгва близостта между руснаци и българи
Нашият народ е преживявал и продължава да прегивява много исторически превратности. България се намира на ключово място на Балканския полуостров, затова редица западни сили грубо да се намесвали и потъпквали българските интереси. Ньойският договор откъсва живи части от България, с чисто българско население.
Поради включването ни в тристранния пакт – Рим, Берлин и Токио, София бе полуразрушена от американски и английски авияции и накрая на войната бяхме победена страна със страшни политически и икономически последствия...Национална катастрофа дполетя България.
Появиа се погермански настроени професори, които доказваха, че ние българите сме хуни, а не славяни,...но историечската наука доказа точно обратното.
В книгата”История на България и древнобългарската държава” Иво Андровски пита: „Ако сме тюрки, хуни, защо в края на 6 ти век ( след смъртта на атила в 453 г.) прабългарите попадат под тюрска власт? Монголският летописец Джувайни: „ отначало татарите взеха с щурм Болгар, - столица на Волжска България – „ и описва боя. Следователно българите не са били татари.
Интересни сведения дават Петър Ангелов Петров и Петър Добрев – те категорично отвърлят тюркско-хунската теза за произхода на прабългарите.
Гръцният историк Михаил Сирийски и писал, (е прабългарите от Пмир, Хондукуш – от Таримската котловина са се преселили във Волго-Донския райн и на Балканския полуостров. Византийският хронист Теофан говори за Велика България ( Волжска) Д.р Кантарджиев във в „Седмична поща” бр.293 от 02.09.06г също доказва това.Български и чужди историци дори различават българите от хуните по начина на живот, външнен вид, как се обезобразявали, и как при хуните жените също воюмали, а ри прабългарите жените били в тила и т.н..
Според една древна справка голямо множество преселници от Хиндокуш., Памир (Шеон) наречени Кимерийци се установили в Таримската котловина. Синовете на царя – Утигур и Кутигур са оглавили племенен съюз и от други Гури, оногундури ( от рода Дуло ) образували здрава държава Балхара – но това е друга тема.
И в китайски летописи се говори за древен народ „Хутори” , които подкрепяли редица династии. Византийският летописец Йорданес описва смъртта и погребението на Атила през 453 г.
Въпреки тъмните страници в историята на българския народ, любовта между руския и българския народ , датираща от векове, продължава да съществува. Къде се крият корените на тази привързаност?
В днешната икономическа и духовна криза, обхванала не само България, много от нашите политици се стремят да заличават тази любов, чернят руската култура, език, песни, исторически факти от историята. Дори руския газ ги плаши, в него те виждат комунизма. Само супер ядрените и електронни технологии ги заставят да се съобразяват с реалността и зачитат Русия като велика сила.
Ето обаче, какво доказва историческата наука. В науката няма политически пристрастия, а неопреовержими научно-исторически факти.
Според най-старите по чудо оцелели исторически паметници до 2-ри век на н.е. е съществувал единен общоиндийски праезик- санскритски. Един от многото езикови клонове на този език е праславянският. От нежо произлизат всички съвременни славянски езици. Поради Великото преселение на народите славяните се разслояват из необятните простори на сегашните руски земи и следна Европа.
Историкът- езиковед Веденский подразделя славяните на източни, южни и западни. Акад. Н.С. Державин цинира византийски исторически данни и привежда сведения от Мар, че славяните, наречени Венеди –са били славянски народи. Има още по-древни исторически факти, изтъкнати от Плиний, Тацит и Птоломей, които са писали за Венедите от 1-ви и 2-ри век сл. Хр., че сабили славянски народи.
Гръцки историци, начело с Прокопий Кесарийски и след него Йордан са установили, че славяните(под названието Венеди) са се разделили на две основни групи – на Запад склавини, славини – на Изток - анти . Прокопий твърди , както и акад. Державин, че Венеди, славини, слави, анти са били клонове от неизблоимата славянска маса. Имали са общ език, вярвания, езически ритуали, сходен бит и обичаи.
Акад. Шахматев – доказа, че антите са прадедите на руския народ, ва украинци и бесараби, а по-късно са се разделили на ветичи, тиверци, северяни, поляни, валиняни и др. Прокопий Кесарийски ( от гръцки исторически сведения) твърди, че източната част и западната, на Балканския полуостров са били заселени от анти, сърби и харвати – словени.
Акад. Ст. Романски, проф. Цветана Романска подкрепени от германски лингвисти и иторици К. Мюленков, ЦОИСК, словенските :Милошич, Елена Рьорих са единодушни, че части от славяните анти – заселват Балканските земи през 2-ри век на н.е. Но най-големите нашествия са станали през 4-ти, 5-ти до 7-ми век. Прокопий Кесарийски и Йоан Ефески (584г.), Цв. Романска ( в книгата си „Славянските народи”) потвърждават
Окончателното заселване на антите на Балканския полуостръв през 5-ти – 7-ми век. В Македония, Солунска област – Родопите. Гърците са ги назовавали мизийци, смоляни, северяни.
Изследванията са доказали, че националният състав на Аспаруховата дружина дори и основната част от населението на Кубратовата държава са били Славини – анти Войните на Аспарух са били смесица от основна част- славини, гури, утигури, кутригури, оногундри от рода Дуло – бесарабски славяни, молдавци – тиверци – все клонове от антите.
Затова учените са правили извода , че основата на славяно-българската държава на Аспарух са били праславянски анти, прабългари и претопилите се в тях – траки, печенеги, кумани, остатъци от татари и узи.
Не е случайно, че княз Светослав Игоревич през 968 г. (цели 4 години) със своя войска е превзел 80 славяно-български села и ги е бранил от чужди нашественици . Обложил е византийците с данъци, но не и бьлгарското население , защото езикът им, обичаите им са били еднакви – смятал ги е за свои народ.
Може би затова по-време на Руско-турската война повече от 400.000 руснаци спонтанно, ентусиазирано, доброволно са се записвали като доброволци да дойдат в България и да се бият срещу турските поробители и да мрат за свободата на брата християнин – славянин. Това е свята жертвоготовност към ближния. Затова във всяка празнична литургия се казват благодарствените думи: „Да помнят Господ Бог в царствии своем императора Александра Николаевича и всех войнов, павших на поле брани за веру и освобождения Отечества нашего . Aмин.”
Ето и друг факт. Нека си припомним как е възникнал черковно-славянския език , на който всички православни църкви извършват фогослуженията си. Този факт не е партийна пропагнда, а достоверност. След падането на България под турска власт огромната старобългарска книжнина, преводни книги от еврейски и гръцки езици е пренесена в Русия. И там под влиянието на говоримия руско-славянски език се е образувал родния черковнославянски език.
Други фактори търсим във фолклора и езика. Фолклорът и езикът убедително доказват общия племемн произход на руския и българските народи. Л. Милетич доказва, че от древни времена между двата народа е имало езиково взаимстване. Русизмите в българския и българизмите в руския езици е научен езиков факт. Това заимстване не е партийна пропаганда. Проф. Б. Цонев в статиите си „Руско-български паралели” констатира, че българският език (цитирам) „гъмжи от руски думи, но народът ни не ги счита за чужди, а за свои”, че в българския език има стотици български думи – българизми.А за фолклора много убедително говорят Булаев, Н. Полевой, Потебня, Костомаров, П П Везенски, Марин Дринов, Романска, Милетич и др.. Но тези фактори са за отделни теми.
Защо руски националисти крияха покръстването на Русия от учениците на Св. Св. Кирил и Методий чрез България?
Дами и Господа,
Ето съвсем накратко за коренът на близостта между руския и българския народ. Тази генетична връзка и любов се е доказвала през мъглявата древност, мрачното средновековие и през освободителната туско-турска война. От тези 400. 000доброволци над 175 хиляди руски воино си проляха кръвта за свободата на българина-християнин и славянин. В световната история няма друг такъв народ, който спонтанно, дори доброволно да е дал над 100.000 живота за освобождението на друг народ.Не ни интересувазамисъла на руския цар – важна е саможертвата на народа към бългрския народ.
Жалко е за онези наши политици, които обхванати от прозападни партийни подбуди по радио и телевизия насаждат омраза в българското общество срещу руската култура, език, руския народ . В борбата си за власт те пренебрегват международната харта за правата на човека, в която по чл. 20 забранява призивите на национална враждебност. Преди няколко години бе забранено дори изучаването на руски език. Това не направи и фашистката власт преди 9-ти 1944г.
Но не се гаси туй що никога не гасне! Има едно почти забравено пламъче на благодарност към пролятата кръв. На 4 .12 1988 г. Бе основано Славянско дружество с председател Митрополит Климент Търновски. ( писателят в. Друмев и членове академици и професори с иван Вазов) В. Друмев става председател по-късно.
През 2009 г се чевства 110 годишнината от създаването му. Днешият председател е кад. Никола Попов. Акад. Попов апелира да се поддържат връзките и единството между славянските народи – гаранци за светло бъдеще. Двадесет и първи век ни задължава да се борим срещу явните стремежи на западния свят да сблъскат един срещу друг славянските народи – украинци срещу руснаци, българи срещу руснаци – да насаждат омраза срещу руския народ. Европа се бои от славянското единство. Защо Европейският военен блок обгради Русия с натовски и американски военни бази?

Нали руснаците вървят по капиталистическата пазарна икономика?
-Доказва се, че враждата между многото партии в малка България се подклажда отвън
-Защо Световни експерти установиха, че 3-4 блокове на Атомната централа имат над 30-40 години живот.Защо Евросъюза спря?
- Защо се насърчава младежта към отричане на семейните корени в нашето общество?
- Защо се издига в култ секса? Защо се бие по авторитета на българската държава?
-Защо се спират по един или друг начин субсидиите за развитието на българската икономика?
-Защо много военни и стопански изобретения на български изобретатели се потулват старателно. ( уледи за откриване на заложени бомби и оръжия, космически уреди, медицинска апартура и лекарствени препарати) и др.


Поетът Драгомир Шопов казва:

На изпит времето ни вика
Жаждата за правда блика,
За единство то надава вой
Иска мир без кръв и бой.

Интелигенцията за обедитнение ни зове
Острието на словото кове
Да пробуди българина сили
Да грейнат бъднините мили.

В днешната материална и особено духовна криза – патриотичната интелигенция ни задължава да бъдем патриотични граждани към своето родно отнище, да насаждаме любо, обич и взаимопомощ сред младежта и обществото, да ги възпитаваме да помнят своя родови корен, да милеят за своя народ, отдалече да свалят шапки, пред всеки паметник издигнат в чест на благодарност пред паметта на загиналите войни за сваето отечество.
Драги слушатели, стига политически враждебни страсти! Стига разединение на народа! Нека се обединим и сплотим в родолюбие, да работим с христовата вяра и научност. Нека вечно да грее знамето на братствои единство между българи, руси, арменци, турци, евреи, македонци, немци, американци. Нека грее любовта, мира и мъдростта между народите. Напред за нова култура за любов, за нови братски взаимоотношения в света.

Според Слава Суврюкова и Беинса Дуно предстои Обединение на славянството. Повече да се говори за духовност и човечност, за новото възпитание, за новата кулкура, за човешките ценности, които ще направят човека човек.
Според слава в Русия човек с белег на челото ще срине най-могъщата империя ( във военно отношение) в света и през 1989 година тя се срути.

Беинса Дуно казва: „Славянството ще роди царството Божие на земята. То ще е олтарът на Новата култура. България ще е пионер измежду славяните. Една от великите черти (и приоритет на другите народи) , на славянството – е саможертването в името на свободата на ближния, мира и християнството, тоест идеята на Бога. Затова тя ще бъде ковачницата на Новата култура на Земята, защото те са миротворците – истинските чада на Бога.

от Аспарух Вангелов

Няма коментари: