неделя, 7 юни 2009 г.

Поезия на новото време 'всяко ново е забравено старо"

В дните на духовно възраждане на новото човечество сме свидетели на различни духовни феномени и редица хора дават своите научни и лични свидетелства за жива връзка с миналото и бъдешето като знаци за божествената реалност на целостта. Как ше изтуъкуване научните изследвания и лични прежиявавния на редица търсачи на истината зависи от нашата позитивна, но и критична нагласа. Творецът в художествената литература понякога носи интуитивното прозрение на истини, потвърдени след време, ала творческият път е освободен от догматизирането им и дава възможност за лична свобода на всеки човек.
Казват,че поетът или писателят е своего рода пророк на новото време, ала той може да бъде такъв ако от подражател и имитатор на религиозни системи и духовни пътиша се впусне в новаторско търсене на вечни въпроси на житейско- космическата ни съдба.
Така например, бихме моли да разгледаме стихотворението :

Небесен път

От дълъг път - терзания житейски,
умората налегна ме съвсем,
и аз не устоях обещанието си
да удържа - тръгнах да се бия
с врага на любовта...

Разделил ни да се търсим
по света на хората враждебни,
обрекъл ни на самота -
О, не илюзорна е и аз знам,
не ще предам спомена за теб..,
когато прие те вечността.

А ти помоли ме да им простя,
Но как да сторя аз това,
щом нашата любов ме вика
след теб да тръгна,
и да победя смъртта...

Зная аз убиха те ,
остави ме да бъда сам ,
верен на образа ти жив,
превърнал се в ангел ,
покровител на мира -
на огъня и на дома.

И ето аз сега съм тук -
на таз планета где
грешници се каят,
и чакам свойто освобождене,
за да бъда с теб -
Мечтата да осъщества
от минал спомен
за любовта
надскочила смъртта.

Румяна Русева

Съдържанието му предлага дискусия върху темата за истинската любов,"надскочила смъртта"както бихме могл да кажем и за героите на Шекспир "Ромео и Жулиета' Ъя се реализира само при силните личности, които се стремят да победят себе си и да се самодокажат като владетели на вечността. Знаем, че самоубийството обикновено се счита за грях в религиозната традиция, но не сме убедени, е в случаи когато се зашитава честта,Божията воля или правото на реализиране на истинската любов този акт може да се счете за такъв. Може би тъкмо обратното - той се оправдава от висшите сили, ако е в утвърждаване на космическата правда. Разбира се не се приема за нормално и естествено да се съкрашава умишлено човешкия живот от самия негов носител. Дори се предполага, че не винаги подобни случаи сливат двамата влюбени в отвъдното. Но в този случай в стихотвореието, авторката посочва причината за раздялата между двамата влюбени - убийството на любимата, която е помолила за простителност на враговете й и отношението на нейния любим кум тази молба. Тук се поставя една интересна дилема - въпросът за прошката и за търсенето на възмездие от оскърбените. Справедливият божи гняв е неминуем и героят неминуемо го е уловил. Той по естетствен начин търси справедливост в света на злото и решава да "отмъсти' на враговете си. Ала в същото време е наясно, че е накърнил християнската вяра на любимата си и в душата му се прокрадват чувства на болка, че неговите действия ше го отдалечат от любовта му. Така се стига да извода, че двете души намират утеха едвам когато са направили съответните стъпки на покаяние или корекция на своите чувства било то страхове, съмнения или мъка.
В действителност сме свидетели на хиляди разделени двойки на земята , но колко от тях могат да разберат, че това тяхно разделение е в резултат на минали нерешени проблеми - често от връзка с живота на предците им или сродни на тях души. Така при усилието на двамата, родени на земятата, независимо къде са те,рано или късно небесната съдба ги събира в едно, ако те искат сериозно това. Поетесата предлага отговор на въпроси : Защо сме сами и защо сме се родили, ако не можем да намерим истинската любов тук и сега.
Но един оптимистичен поглед върху космическото ни съществуване ни показва колко малки прашинки сме ние, и че животът ни е само миг в кръговрата на природата. Така надскочили страха, бихме погледнали смело напред, за да изградим един нов живот на мир и вечно движение към щастието.

Няма коментари: