понеделник, 13 октомври 2008 г.

Теорията на Дарвин - под въпрос

Интелигентния дизайн, и ГРЕШКИТЕ на Дарвин!

"Дарвин изправен пред съд" - Най-новите научни открития доказват интелигентен дизайн. Теорията на Дарвин, пълна с приемания които съвременните научни открития отхвърлат напълно. В учебниците по Биология децата изучават схеми на развитието които са отдавна опровергани... Религиозен фанатизъм у Дарвинистите, които не желаят децата да получават свободно научна информация.


В много щати на Америка учени представяха данни за най-новите генетични открития и със съдебно решение бе утвърдено че Дарвиновата теория има грешки и в училищата трябва да се изнася и най новата информация която отрича неговата теория. Съдебните решения постановиха, че ако се преподава Дарвинизма в училище, той трябва да се споменава само като една съществувала теория и задължително да се иснасят и новите наущни факти които опровергават много от тезите му за неверни.

Преди години ситуацията бе точно обратната. През 1987 Върховният Съд на САЩ е разгледал 2 случая - Съдът постановява - ""Креационизма" е религиозно учение". Наистина креационизма във формата му за сътворение в 6 буквални дни е не само "Религиозно", но и фаниатично. Всъщност бих казал "Анти-религиозно", или водещо хората към неверие...

Но най-новите генетични открития на учените, обръщат делото от 2005 - (в този процес вече става дума за "intelligent design" (интелигентен дизайн) вместо за креационизъм...), което не е същото. Първоначално съдиите го свързват с единственото познато, Креационизма. Съдът постановява - "Изучаването на "интелигентен дизайн" в часовете по биология в училищата за невъзможно, и преподавателя е отстранен от длъжност.

Но развитието продължава: След което следват още серия от дела, през 2007 няколко щата постановяват, че Дарвинизма е неправилен... имаше статии озаглавени "Дарвин изправен пред съд" и т.н. Оказа се че училищната система от предразсъдъци към религията афтоматически отхвърля и не приема най-новите научни открития които доказват интелигентен дизайн.

В серия от дела бе доказано, че теорията на Дарвин и пълна с приемания които съвременните научни открития отхвърлат напълно. Например за "Естествения подбор и еволючията на видовете", всяка генетична промяна в природата остава без потомство. Като катъра и други... Промяната не е бавна и наследствена а се осъществява със скок, и то директно на генетично ниво. Новите научни изследвания доказват също, не бавна еволюция на видовете които постепенно се разклонявали в нови, както Дарвин е предполагал, а точно обратното, бърза революция...

Оказва се че в учебниците по Биология децата изучават схеми на развитието които са отдавна опровергани... Отговора бил, "да може да не са верни но поне показват това което е прието". С други думи говорим за ЧрелигиозенЧ фанатизъм у Дарвинистите, които не желаят децата да получават свободно научна информация и в часовете им да се дискутират нови генетични открития...

"intelligent design" е научна теория, но тя все повече ще бъде използвана и от вярващите, въпроса е да се разграничи разликата между сътворявана за 6 дни (религиозно фанатично), и интелигентно сътворяване за милиярди години (което доказва науката).

Юлиан Мариянов

Няма коментари: