неделя, 21 септември 2008 г.

Принцът-Жабок" - деца от пети клас празнуват Коледните празници ( 1998) в училище "Индира Ганди"Във връзка с ролята на изкуството и игровите методи във възпитателната работа на учителите в училище, под ръководството на преподавателката по английски език Румяна Русева са провеждани интердисциплинарни занятия за ученици от 1ви до 11 клас в държавните Софийски училища. Работата позволява включване на деца от различни етноси , а мултикултурният диалог възпитава у учащите се разбиране и толерантност към различните традиции. И най-важното - учениците се учат да разпознават универсалните ценности . На снимката царят - баща на малката принцеса дава разпораждания дъщеря му да си изпълни обещанието и да покани жабокът на царската трапеза..

Няма коментари: