петък, 20 юни 2008 г.

Организмът

Организмът и обществото
Организъм и общество
или “ Олтарът на корекция “

Пътят на учеиика

Всеки духовен път си има свой уникален начин на духовно водене и предизвикателства свързани с кармичната съдба не само на ученикът , но и на целия му род, да не кажем и цялото човечество. Ученикът на пътя отначало следва определени принципи и норми на поведение на духовно общество или сродна нему група . Като се учи да съблюдава принципа на йерархията ,т.е. покорство ,смирение и предано служене в името на общото благо под ръководството на духовен настваник (лидер или духовен учител), ученикът развива силен характер на търпимост, толерантност и издръжливост , необходими в условия на непредсказуемост.
Така например, животът в един ашрам или духовен център предполага висока дисциплина и следване на определена програма. Ученикът се учи да създава навици за редовно четене и слушане на словото, на служене на другите под формата на практически дейности свързани с финансов приход или набиране и грижа за нови членове. Успоредно с това, той се учи да изгражда братско-сестрински връзки с останалите от общността и да спазва реда на господството, т.е. да споделя с лидера ( духовния си настваник) за работата си през деня , седмицата или месеца. Отношенията между духовен наставник и ученик би трябвало да имат семеен характер, т.е. духовният наставник играе ролята на родител, а учениците му са негови духовни деца. Тъй като в новата епоха на изпълнения завет са създадени условия за възстановяване на идеака на семейството, то девизът “всички сме братя и сестри – деца на един Родител” се реализира в обществата под модела на семейството. Тук като начало общината, като център за възпитание на новия човек дава семейно възпитание на членовете, коиъо не са получили истинска любов от семействата си. Макар че хората са несъвършени в общините или духовните центрове то искреното им желание да развият сърцето си и да служат на света ги прави близки като едно семейство, още повече ,че те са със съзнанието,че са деца на един Бог.
Развитието в една такава общност е необходимо условия за каляване на характера и развитие на духовна устойчивост, която няма нищо общо със сектанското мислене. Разбира се то се появава неминуемо поради непрекъснатата връзка с един и същ духовен учител , когато общността няма политика на сътрудничество с другите духовни общности. Сектанството е първата пречка, която ученикът се учи да преодолява в контактите си с другите. И ако не успее, то той се отклонява от Всемирният Вселенски път .

Една такава корекция може да срещне неразбиране от тяхна страна тъй като нивото на посвещение на членовте на групата е различно. Затова духовните учители са извели така нареченият вътрешно – външен път на развитието на Духа. Те са казали, че основното което ученикът трябва да направи е да развие духа си и да стане свой собствен Учител. В този смисъл онзи ученик, който се е сблъскал с грешки и заблуди и се опитва да ги коригира се учи да развива силна лична връзка с Бог чрез молитва, медитация, пост и най-вече безкористна любов и предано служене. По този начин той минава под прякото Божие господство след време и духовната му устойчивост го прави все по –безгрешен.
Но докато мине под прякото Божие господство минава доста време в изпитания и страдания за да се развие Духът, както вече казахме. Когато сектата от която е излязал ученикът не е способна да го разбере и приеме както преди, то се налага създаване на друга група от хора – съмишленици, които да подпомагат неговото и своето развитие. Тук обаче, рамките на тясната общност се разширяват и духовен наставник във физически план не винаги е нужен. Може да се окаже,че съмишлениците, които идват от различни общности, да са свързани с различни духовни учители. В такъв случай всички тези духовни учители представляват йерархията на духовното ръководство.
Тук по-разкрепостеният характер на духовността предоставя на “работника “ (узрелия ученик) по-голяма възможност да споделя и да търси решение за изпълнение на творчеките му и поставени задачи. Не се налага и стриктното съблюдаване на ритуала за работата през деня или седмицата, както и изчакването на лидера да даде разрешение за изпълнението на тази или онази инициатива.
Преминал през периода на разстеж в по-зряла степен на духовно развитие работникът на новото време става по-скоро сутрудник на равнопоставени начала с другите и чрез споделяне изчиства неясноти или отклонения както при себе си така и при останалите от групата. В новата епоха на синтез и обединение намалява култа към лидера или духовен авторитет за сметка на общопризнатото право на всеки индивид да се развива свободно при условия на истинска любов, така както е нужно за развитието на всяко едно семейство, било то в духовен или физически план. Воденето на собствен дневник за самия ученик може да бъде проследяване на неговия път и трудности, както и моментите на размисъл и покаяние. “Влез в малката си стаичка и се помоли” – означава да умееем да изградим собствен олтар в сърцето си, което да ни приеме като Родител, да ни утеши и приеме нараненото дете в нас и да излекува травмата породена от замърсените енергии на света. Поради неопитност, но искреност ученикът може да се подхлъзне и да падне за миг от стръманата пътека на истинската любов , която е поел.. Но отворил сърцето си за светлината Висшите сили на Йерархията и му помагат да бъде изведен от опасни ситуации, стига те да са по силите на поелия задължението да се справи с тях. Затова е необходима непрекъсната връзка с Висшия духовен свят като субект – водач и ученикът- обект партньор, за да получава енергия за предпазване от непредвидени обрати и взимане на мъдри решения. Колкото повече един ученик се стреми към висшите светове толкова повече получава вибрациите на космическия разум и вселенско сърце изтъкани от хилядите посветени водачи в духовния свят.
Тъй като основен център на движение към идеала остава Сърцето, то ученикът е длъжен да се научи да сверяра мислите си. думите и делата си със Сърцето на Бог или Вселенското сърце. А То може да бъде достигнато само при висока концентрация на висша дисциплина към истината, любовта и мъдростта. Така постепенно ученикът става свой собтсвен Учител и Господар на творението. Негоата цел да се реализира като истиснки родител единен с Божието сърце може да бъде постигната.
За съжаление живеейки в замърсена среда учениците често объркват оценките си и ставата проводници на два канала – светъл и тъмен.
И ако светлият канал е насочен към положително мислене, повишаване на увереността в силите и възможностите на ученика, възпитание в търпение, толерантност и състрадание, то тъмният канал става проводник на негативизъм като подозрение, недоверие, подценяване на възможностите на ученика и страх да не бъде “изгубен” и “заделен от групата. По пътя към Божественото проявление на любовта не можем да имаме концепции и предразсъдъци носени от стария модел на житейски ситуации. Разбира се, добрите модели могат да бъдат за пример,но отчитайки факта, че се намираме в огнения пък на разждането на новия човек, то неминуемо ще се получат деструктивни процеси в стария начин ма мислене и живот за да се родят нови модели и решения за да си изпълним еволюционата мисия.
Така например, ако е зададено по висш божетвен план да се възстанов истинската любов с център семейството, това не означава, че ученицте трябва сляпо да се придържат към тези указания, а да подхождат разумно и мъдро като вземат под внимание различното еволюционно ниво на развитие при всеки . Така неизпускайки главната сел, ученикът ше може да мисли и за вариативни решения, които да помогнат на останалите да се пиобщавата към космичните лъчи на любовта. Разбрал, че злоупотрената със сексуалната енергия като източник на много грехове е погубна за развитието на човека ученикът преди всичко се насочва към нейното контролиране и правилно използване в активна творчека работа за общото благо. Не затварянето а храмове и ашрами и отделянето в малки общности ще доведе до бързи резултати на трансформация на света, а умението да горим в хода на обществената работа , в умението да подпомагаме духовните процеси на трансмутация, както в нас така и в другите. Това не изключва обаче съществуването на духовни центрове, където ученикът да си почива от време на време след тежка битка за оцеляване и развитие. Там общуването между съмишленици го зарежда с нови сили за да продължи пътя си. И ако се чувства неуверен нека да му помогнем да се приеме такъв какъвто е и да се молим за него да му се даде най-доброто решение за извеждане от опасна ситуация или трудност. Начините, по които ученикът на пътя може да свидетелства пред другите и да се зареди наново с ененргия и получи божията благословия за върви напред са различни, но в общи линии се повтаря една и съща необходимост – да се свързва с Висшия духовен съвет (или Бог).. А той се определя от базата, на която е стъпил и е направил връзка според уникания си път- начин на мислене, поведение и търсене. И накрая както вече споменхмае колкото тази база има по-задълбочен и по-широк характер, толкова по-здрава е основата, върху която ученикът гради своя път към създаване на новата култура на сърцето. Той става сътрудник на Светлината.
Днес в епохата на възстановяване на абсолютние идеал идва космнческата майка- освободеният женски принцип да ни предупреди относно истинските духовни качества на проводниците на Божествената Йерархия. Мнозина смятат,че сътрудникът на силите на Светлината трябва да бъде усмихнат , приветлив, обаятелен, доброжелателен и дори външно привлекателен. Да, всичко това е твърде желателно. Но освен посочените качества, светоносният сътрудник трябва непременно да притежава още и такива като искреност, честност и прямота, отговорност и изпълнителност, добросърдечие и състрадателност.
Най-опасното явление в духовния живот е когато сътрудникът, както се казва, е раздвоен и служи фактически едновременно на силите на Светлината и Силите на тъмнината. Без да правим грубо разграничение можем да обърнем внимания върху този момент , за да изострим будността. Често зад вежливостта и външното обаяние на някой преуспяващ на пръв поглед служител да се съзре маската на имитатора и полупроводника. Най-опасни сред носителите на два канала са онези, които умеят да действат незабележимо и хитро. Те могат да се приспособяват, да избягват преките отговори, конкретните дела и поръчения. Именно те са способни да внасят смут и разногласие във всяко начинание. Понякога е -добре е да бъдеш скромен, слабо проявяващ се и дори неопитен проводник на Силите на Светлината, отколкото явен полусложител, носител на безпринципност и безотговорност. Служителят на силите на Свелината без никакъв или с незначителен опит трябва само да доразвият своите духовни качества,но носителите на двойна връзка, за съжаление, твърде малко са склонни да се заемат със съзнателна и търпелива работа над себе си. Поради погрешно разбиране и проявено нехайство от тяхна страна се стига до такива етични абсурди като унижение, очерняне, надсмиване. Именно те- тези полуслужители полупроводници – често стават източници или разпространители на духовно заразяване сред цели групи и общности. Кои са признаците на обсебване от тъмните сили?
Недоверие и подозрителност, самомнение, самодоволство, склонност към осъждане и оскърбителни нападки.Нападането е прийом на несветли същности. Светлата същност не си позволява да унижава или оскърбява някого. Напротив, тя проявява в общуването си с когото и да било уважение, чувство за мярка,тактичност, готовност да осмисли и приеме всички това, което я съветват или предават, ако то не противоречи на висшите Закони на Небето и Земята.
За божествената същност са характерни искрено благожелателност и съвестност, опасение да се причини и най-малка вреда на другите.
Божествената Личност обикновено е пример за истинско добросърдечие и великодушие.Тя не е склонна, нито е способна да лицемери, да говори неиситни, да ласкае и да се подмазва, да унижава и да оскърбява. Тя е благородна и състрадателна.
Всички качества, коиот изброиме разкриват истинските светли добродетели на Нашия сподвижник. Такъв вестоносец винаги ще получава висша космическа подкрепа. Колкото и да му е трудно на Земята, той няма да се изтощи и обезсили , а още повече – да се прекърши и сломи. Напротив, независимо от всички колизии и перипетии, той постепенно ще се издига по невидимите стъпала на духа,ставайки все по-светоносен.
Онзи, който е склонен да осъжда еволюционния път на другите, неизбежно се смалява духовно,а вследствие на това се превръща в “духовно джудже”.
Днес “Майката на Aгни Йога се обръща към Своите земни проводници и им казва: Бъдете великани на духа!”.( Из” Кристалната светлина на Йерархията, с 25)
В процеса на психическо и духовно развитие за овладяване на разрушаване на деструктивните процеса в нас сътрудникът на светлината преминава през така наречените “огненисвещени болки” Трансмутационните явления обикновено засягат подготвения сътрудник. Той самият може да не подозира това, дори да не е запознат с нито едно от известните в света учения. Но в същото време неговата природа,преминала достатъчно дълъг еволюционен път, може да бъде напълно готова,за да започне да асимилира новите лъчи. Тези лъчи проникват в плътта и психиката на земния жител и предизвикват в тях съответни преобразования.
Ясно е,че всички тези изменения са крайно необходими на човека,достигнал определено ниво на равитие.Разбира се, за сътрудника, преминаващ през сериозни огнени процеси са твърде важни неговата етична зрялост и езотерична осведоменост.
И колкото повече е устремен към идеала и развива качества на всеотдайност и жертвоготовност, толкова по-леко ще приеме новите лъчи ,за да ги предаде на другите.
Организмът на здравия човек е едно цяло с космическата хармония. Но ако ние не познаваме какво означава един здрав организъм , няма да имаме и разширеното съзнание за космическото единство. Можем да свържим това знание с мъдростта на нашите предци, които осъзнавали връзката между здравия човек и идеалното държавно устроийство

Организмът и обществото

. Имам предвид, че обществото може да бъде представено като един организъм, където всички органи на управлението работят хармонично, а това може да стане само със психически и физически здрави хора. Така, че нека да помислим за нашето здраве и как да си помогнем в процеса на взаимоотношения с другите. ..
И така китайците разделили всички органи на министерства и тяхната душа. Защо да вземаме лекарства отвън когато имаме собствено фармацевтично отделение. Например, Министерството на отбраната –това са черния дроб и жлъчния мехур.Сърцето е император. Министерството на земеделието са панкреас и стомах. Министерството на управлението са бял дроб и дебело черво, а Министерството на развитието ( там където става калциевата обмяна) са пикочен мехур и бъбреци.
Всеки орган си има своя епоха, свое време. Има бъбречни и чернодробни хора.
Но сега да разгледаме черния дроб ( дърво, пролет, вятър) Това е истинския живот – раждане , любов и светло настроение. Черния дроб е с Ян енергия,той е нещо като генерал – винаги е напред. Черният дров върви нагоре, колкото повече прочистваме неговата душа толкова повече се препазваме от инфаркти, главоболие, артериосклероза, кръвно и др. Движеща сила на енергията е черния дроб. Черният дроб и сърцето са небесна енергия. Нямам право да влизаме във територията на небесната енергия, ако не сме прочистили всичките си души. На черния дроб са му дали най-трудните системи – като жена, която поема всичко в къщи и всички са се качили на гърба й. Но в някой момент от живота трябва да помислим и за себе си. Черният дроб отговаря за : а).имунна система,а тя може да работи при добра PHсреда. Ако няма такава среда левкоцитите (войници) отиват на фронта и не се връщат в къщи. б) обмена на веществата. Когато прозорците са закрити нямаме информация за небето и сме психично болни. Когато няма съгласие между черен дроб и сърце човек е неуравновесен с психически проблеми и едни ден може да го вземат в болница .б)система сухожилия, съединителна тъкан.Хората с много чувствителен черен дроб лекуват и очите. Черен дроб и панкреас отговарят за третото око, т. е. за яснозрението. При болен черен дроб е необходимо да се научим да се извиняваме и да си прощаваме за да можем да прочистим психичната част на черния дроб. Черния дроб ( душата Хун) идва при новороденото на третия ден. Черният дроб приема всички дразнения от околната среда.. Добрата душа Хун е като отоврен прозорец – носи диховна сила в човека. Черен дроб и хун отговарят за поставянето на целите. Не му се карайте,че всичко иска. Ако той не си поставя цели, той си затваря прозореца , но най-главното за да се реализира е да има здрава жлъчка, за да има кураж. Така,че не го притеснявайте със съмнения или отлагане. Освен духовна сила и поставянето на цели, хората с преобладаване на душата Хун не се спират, непрекъснато работят, не могат да седят на едно място, защото обичат движението, а не застоя.
Черният дроб е важен за транспорта на духа Шен – нямате право да наскърбявате сърцето – то е императорът. Когато императорът поиска ще излезе и то с генерала. ( Небесната енергия). Императорът няма право да вземе нищо земно. Черният дроб се разхожда с духа Шен и става добър лектор, например. Вашият говор идва от връзката черен дроб- сърце. Ако искате да бъдете истински оратор прочистете Шен. Шен излиза през Хун и ни дава израз на лицето. Можете да определите,че е задействан Шен, когато лицето е радостно и усмихнато – то дава радост и любов.
Сърцето носи емоциите на радост и обич. Сърцето може да излекува всичко наведнъж. Сърецто е душата Шен. Такива хора в този си живот трябва да дават любов на всички така че целият им организъм да се превърне в обич. Ето едни добър, но пропаднал Шен – за да не се кара с другите се съгласява с всичко и накрая остава най-незабелязан. Тези души могат да бъдат много меки и глупави , ако не умеят да запазят душата Шен. Трябва да се чисти сърецето, което дарява радост и любов, то лекува всичко. Сърцето се чисти чрез черния дроб. Прекалената любов например към децата е егоизъм. Много обичах сина си и той беше винаги до мен. И какво стана? Той умря. Колкото повече се страхувах за него толкова по-зле. Патологичната любов трябва да бъде изгонена от нас.От любовта на майката към сина зависи и любовта към жена му. Кокото по-ласкава е към сина си и му дава свобода, толкова по-ласкав е към жена си. Шен не обича егоизма, веднага го изгонва.
На какво отговаря духът Шен – ако черен дроб отговаря за мисленето, то чистотата, правилността и яснотата на мисленето отговарят на духа Шен. Ако този прозорец е затворен нямате чиста и правилна мисъл. Положителните свойства на Шен са благоприличие, скромност и правилно поведение. Много просто лекатство за сърцето. Когато давали момиче за съпруга,древните китайци, а и нашите предци са гледали да е добро момиче, от добро семейство и т.н. , а не това дали има свой апартамент – та да не е сяно кого искат .Към сърецто спадат кръвоносната система, психическата и съдовата система.
Министерство на земеделието – това са далак, панкреас и стомах – много важно органи – Земя. Не забравяйте, че ние всички сме “земя”. Старите хриситяни са се покланяли на земята и приемали гостите с хляб и сол. Господ ни е дал всичко. А днес Земята ни отмъщава, защото не я уважаваме. Трябва да прочистваме тези органи. Далак е свързан с имунната система, държи.органите на местата им. Препаратът “Кангли” поддържа далака.
Цялата дейност на мъжките полови органи зависи от сърцето и енергията на панкреаса където минава мередиана на половите органи. Панкреасът не обича сладко. Обича музиката, пуснете я и пейте. Изключвайте много бобови храни, месо. Има хора, които говорят много като картечница. Това идва от емоциите на панкреаса. Сполетят го натрапчиви мисли. Положителните свойства на далака е умението му да ражда идеи. Добър далак, добри идеи. Той трансформира миналото, това е органът на медитацията. Всички души , за да трансформират отрицателната енергия
в положителна могат да питат: “Далак, панкреас,може ли?” Земята е тази, която приема негативността и ни чисти от нея. Ако този прозорец е затворен, няма информация от космоса. Всички мъже искат да бъдат силно до края на живота си. Но ще ви кажа – сексът не е всичко. Колкото по-висша е енергията, толкова по-добре. В манастира Шао Лин монасите гледат един на друг като едно – те не мислят за секс. Сексуалната енергия е много силна и е нужна за духовно извисяване. Колкото повече се свързваме с небесната ененргия толкова повече се извисяваме. Нашитя далак иска сам – моля те медитирай, нужно ми е спокойствие. Достатъчно е 10 мин сутрин и 10 –вечер. Ставайте рано 9 4-5 ч) и лягайте рано.( 10-11ч) Древните китайци , които са искали да имат хубав секс са го почитали като свято дело и са медитирали като са насочвали цялата си енергия към половите органи, пиели чай и т.н. Като гинеколожка ви говоря открито – подготвяте ли се добре за секса. Понеже мъжът е винаги готов ,това не значи да скача от работа в леглото. Необходими са условия за това или както казват романтика като разговор , чаша вино и т.н.
И така стигнахме до Министерството на развитието където основен орган е бъбрека. (елемент –вода, цвят –черен, морето – Ин) Орган близнак Ян – пикучен мехур. Бъбреците са Майката на физическото тяло и повечето хора са бъбречен тип, докато Сърцето е Майката на психическото тяло. Бъбреците ни дават живот до 300 години, но ние не умеем правилно да изразходваме тази енергия. Бъбрека е женски орган и ние трябва да имаме уважение към него, защото той е този, който ни дава енергия за живот, отговаря за съпружеството и секса, т.е. потомството Еднокринната система и половите органи зависят от бъбреците. Носим по наследсвеност вродена енергия. Тям се намира и енергията Чин, която командва половата система. Ако се наруши, удря нервна система, кости – появава се остеропороза. Пийте китайски калции за косто, нокти, зъби.И така бъбречи типове трябва профилактично да взимат калций за мозъка. Косата идва от бъбреците. Основна емоция за бъбрека е страхът. Забравете думата”страхувам се”.ако вие дадено нещо, не се страхувайте. Така си построявате път. Ако кажете “ Страх ме е !” така спирате енергията и не се движите. Колко дълъг ще е животът ни зависи от това колко ененргия ще имаме от бъбреците. Монасите от Шао Лин, които управялват медитацията са живеели много дълго. В нашия бъбрек е записан целия ни живот – как да изживеем живота си и колко търпение трябва да имаме. В Шао Лин е записан един лозунг – “Всичко, което ни е дадено трябва да го изживеем в опита си да станем мъдреци.” Когато човек стане на 20 години, а му е дадено да живее 100, той започва да се оплаква. Който се оплкава от живота си живее колкото иска. Щом не ти харесва си заминавай, защо да харчиш напразно тази енергия? Но ако сте търпели – бъбрека задраска и казва :”Давай напред!” И ти дава крила. Теизхора, които изживяват всички проблеми са най-щастливи хора. Висшите центрове от третото око нагоре са рядко срещани при хора с таланти, които за съжаление харчат енергията си обикновени неща- да си купят къщи или да станат министри. Но когато се държи изпит и господ ни пита: “Къде отиде? Още 10 живота трябва да живееш за да стигнеш това, за което си предназначен.” Всичко това разказвам, за да се заемете сериозно за духовна работа. Тя плаче за харчене на енергията в тази насока, а не за къщи и тем подобни. Тогава човек се научава да стои сам на краката си, да не бъде зависим от обстоятелствата. Това е душата”Джи” и тя дава: 1. сила на волята
2. решителност 3. детайлност , усърдие педантичност 4. мъдрост ( най-силната сексуална енергия не се изразходва , а се трансформира в мъдрост)
Бъбрека подпомага черния дроб да довърши своите цели. Положителният еквивалент, както казват китайците е да укрепваме чрез преодоляване трудностите в живота и да натрупваме мъдрост в опита. Това е целта на човека. Ученик от Шао Лин казва на учителя си: “Толкова много знаем, искем още опит за да стана по-мъдър.”За да храним добре бъбрека и душата “Джи” е нужен опит и да не се оплакваме. Пийте много вода. Бъбрека не обича пържено, солено, лютеница т.е. люто, а задушено – зеленчуци( чушки, патланджани, моркови, необелени картофи) риба. Хората от бъбречин тип не могат да дишат правилно. Тези хора трябва да правят йога .
И така стигаме до министерството на управлението. Дихателната система трябва да се прочиства. Белия дроб под действие на кислорода образува ененргия и дава кръв. Бял дроб и бъбреци играят роля във водната обмяна. Кожните проблеми са свързани с белия дроб. Гласните струни правят гласа меланхоличен и тъжен това е душата По Тя се предава от майката. Ако майката има слаб бял дроб, то и детето ще има чувствителни бели дробове. Това министерство управялава всички физически органи, отговаря за растежа и развитието на детето заедно с бъбрека. Отговаря за чувствата, възприятията, стремителността. Такъв тип не може да общува, затваря се в себе си ,мисли че никой не го разбира, не иска да се учи и не прави нищо за себе си. Мисли че знае всичко , не знае какво иска. Какви свойства има душата По? Хората от този тип обезателно трябва да лекуват тази точка между 3-4 гръден прешлен., когато имат меланхолия. Подобрява се дишането . Човек вижда себе си по-различен, разделя се със старите мисли , съгасява се да изучава себе си. Хора с най-силен тип Ин не признават нищо и никой, дори и себе си. А лекувайки тази точка те питат: “Кой съм аз?” Човек вижда,че е нужен, има добри родители и го обичат. Ако лекарите лекуваха по този начинщяха да предотвратят самоубийствата на толкова млади хора. Това е важно – да обичаш себе си и да престанеш да се критикуваш. Положителният еквивалент на душата По е способността да цени красотата във всяка минута от живота, оттам и стремеж и ,жизнеспособност. Ако тази точка е затворена имаме проблеми през целия ден. Статистиката е показала, че хора от този тип се самоубиват. Това могат да бъдат хора, които много обичат себе си, индивидуалисти или със слаба воля за борба в живота , тъй като белия дроб е свързан с бъбреците..
Известно е,че древните китайци, а и нашите прабългарски предци, са гледали на държавното устройство като управление на един организъм. Ето защо те са създали и Небесната китайска империя. Позовавам се на лекцията на к.м.н. д-р Бабани, която потвърждава връзката между здравето на човека и обществото, което той иска да гради

Няма коментари: