петък, 2 май 2008 г.

Танцът "лила"

Танцът “лила’
Румена Русева
Тук Божествената сила на мига
завихря ни във водовъртежа на
Лила – весел танц в играта на
Всемира- всеки залюля се и
се завъртя... в движение омайно
и красиво сред градината цветиста,
обагрена с нюанси на дъгата и
цветята дарили аромата на мига;
Песни от далечни времена- песни
на летящи птици - с крясък и във
веселба нахлуват всички в танц на
младостта и правят свойта лила:
-Да,забавната игра на Божествената
сила е втъкана в мен за вечността...

Заб. Думата “лила” идва от санскрит в смисъл на божествена игра. Формата е разчупена и показва идеята за кръговото движение, което в процес на разръшаване на старото и създаване на новотото.

Няма коментари: