вторник, 11 март 2008 г.

Фромула-курс за възстановяване на човешкия род (библейската гледна точка)

Както казахме в статията" Идеалът за любовта",една от причините за човешкото страдание е неумението да изпълняваме своята отговорност ако хората бяха изпълнили своята отговорност и бяха приели Исус Христос, например, провидението за спасение може би нямаше да се забави 2000г по-късно. Кое е това условия, което помага на човека да извърши крачка напред към доброто? Как извършеното добро довежда до възстановяване на семейството, рода и нацията? Един такъв пример в историята е библейският разказ за братята Яков и Исав. В този разказ разбираме как Бог работи чрез семейството на Яков за възстановяване на първородството, така необходимо за раждането на Исус като първороден син на Бог. Ако се разгледа внимателно раждането на Яков и Исав. Те се боричкат още в утробата на майка си и Яков излиза след Исав държейки се за петата му. Защо Яков накарва Исав да му се закълне,че продава първородството си за "хляб и паница леща".Защо Яков измамва слепия си баща и взима благословията на Исав. Защо Яков бива благословен с жени,деца и добитък,въпреки че той извършва така очевидно спорни постъпки.
Защо в контекста на всичко това Бог го превръща в основоположник на избрания народ? Разказът за борбата между между Яков и Исав докато са в майчината утроба показва,че техните взаимоотношения по-късно не са просто на братска основа.До известна степен тяхната позиция наподобява позицията на Каин и Авел, при която Авел е по-близо да Божията гледна точка, а Каин- не. (причината за тази позция е обяснена още в богомилските апокрифни текстове). Ето защо от провиденческа гледна точка Яков е трябвало да бъде централна личност за възстановяване
на физическо ниво. Първо , той е трябвало да постави условия за изплащане ,за да възстанови позицията на Авел. Авел не успя да спечели брат си на Божията страна и беше убит.
Яков прави това като възстановява правото си на първородство на по-големия син в семейството, тъй като то беше дадено на Каин поради падението на човека. С мъдрост и хитрост Яков купува от по-големия си брат Исак първородството срещу хляб и леща.( Бит.25:33-34) Яков разбира важността на първородството и затова Бог му го дава. но също така Я трябвало да си плати за това, което сторва с Исав и слугува 21 години в Харан при чичо си - място което никак не е било уютно за него. При завръщането от Ханнан, Яков се бие с един ангел и го побеждава при брода на река Йордан. По този начин, той възстановява господството на човека над ангелите и така овладява низшата си природа. Като възстановява господството над себе си, над семейството , над творението и по-специално над ангелите, Яков създава основа на силна вяра, какъвто беше Исак под ножа на баща си Аврам.
Исав, който е в Каинова позиция преди всичко трябва да се научи да обича Яков, намиращ се в Авелова позиция. По този начин Исав ще успее да пречисти грешната си природа, като се смири и приеме Яков за свой първороден брат, който трябва да уважава и да следва. Така той трябва да умножава със своя пример доброто. Усилията на Яков да накара Исав да го приеме обратно у дома и доброволно да го слуша са затрогващи. Дори когато Яков се завръща от Харан и е на път за Ханаан ,Исав с все още изпитва ненавист към него заради това , че му е отнел благословията. Затова Исав повежда армия от 400 мъже и остава да посрещне Яков. Когато Яков научава това , той се моли на Бог и прави всичко ,което е по силите му. Яков си мисли :"ще го умилостивя с даровете, които вървят пред мене,и после ще видя лицето му ; може би ще ме приеме."(Бит.32-20) С искрено желание той изпраща дар за Исав - повече от 500 главни добитък, които е спечелил като награда за усиления си труд в Харан. Яков също съставя алтернативен план като разделя хората и добитъка на две групи,за да може едната да избяга в случай,че Исав атакува(Бит.32-7,8) тъкмо когато трябва да се срещнат с Исав Яков нарочно изпраща любимата си съпруга и дете най-отзад за да бъде напълно подготвена да избяга ако бъде необходимо.Той самият отива отпред и се покланя седем пъти до земята, "приближавайки се до брат си"(Бит.33-3) той напълно се смирява като казва на Исав : "защото видях лицето ти ,като да бе някой видял лицето божие. и ти биде благосклонен към мен" (Бит.33-30)
Яков прави всичко възможно да изпълни Божията воля и да превърне омразата в сърцето на Исав в любов и топлина. Усилията и искреността на Яков трогват Исав и той го приветства. В Битие още пише: " И затече се Исав насреща му,прегърна го,хвърли се на шията му и го целуна;и плакаха( двамата)"Тъй като Исав обича Яков и го приема у дома,макар че той му е отнел правото на първородство,условието на изплащане за премахване на грешната природа е изпълнено.
Победата на Яков не е само лична победа. Той е първият грешен човек, според еврейската история,спечелил победа за Божията страна. чрез него Бог установява победа на индивидуално и на семейно ниво. Това е началната точка, от която ее издига и подготвя избранния народ. Курсът на Яков става образец за победа над злото.Моисей и другите пророци е трябвало да преминат през този курс -модел, който и израелтяните като цяло е трябвало да минат за да приемат Исус. Ето защо така подробно се разглежда историята на израелтяните в Библията, като централна история в Божия план за възстановяване. Едва след като израелтяните символично са направили условия за изплащане за да покорят злото, Бог изпраща Месията, който е плод на Божията промисъл и е истински храм на Любовта. Месията е онзи, които идва за да научи цялото човечество как да накара "сатана" доброволно да се предаде Като Истински баща и праотец Месията е трябвало да прокара пътя, който цялото човечество да следва за действителна победа на доброто. По този начин всеки човек може да следва курса на Исус. От външна гледна точка може да се каже,че Яков е просто глава на едно семейство от родовата епоха, докато Моисей е лидер на рода на Израил, а Исус е Месията. Въпреки това тези трима мъже наистина следват подобни пътища в своя живот.
В съвременната епоха на идването на Златния век за да се установи единство в семействата, нацията и света бихме могли да се опитаме да се научим да разбираме и гледната точка на другия, оттам да търсим диалог и решение на общите ни проблеми.

Радомила

Няма коментари: