петък, 31 август 2012 г.

Поредните месечни срещи на федерация за духовно единение "Роза" - Второто пришествие на Майтрея Буда, последвано от миниконференция за Ново образование на 21 ви век - учене през целия живот през м. май и юни 2012 гл с участието на различни духовни общности.

Няма коментари: