вторник, 25 май 2010 г.

Spiritual knowledge courses in Akashovs scriptures

Курс-посвещение по Акашови записи

Този курс е резултат от искреното ни и дълбоко намерение да разпръскваме светлина и изцеление по света. Завършили са го стотици хора, най-младият на 13 години, най-възрастният - на 78. Популярността му се дължи на това, че хармонира с потребностите на времето за директен контакт с Божественото и, разбира се, на начина по който е поднесен.

Работейки с Акашовите записи, имаме възможността да се свържем с Божествената вибрация на това измерение и да се потопим в атмосферата на приемане и любов, която създават ангелските същества с присъствието си. В тази фина и все пак силна среда можем директно да получим информация, напътствия и вдъхновение относно въпроси, които ни интересуват, за да се изцелим и растем.

Можем да кажем без никакво съмнение, че способността да влизаме в Акашовите записи е най-големия дар, който някога сме получавали по пътя си към духовното проникновение и развитие. Този дар е за всички, които са готови да го приемат. Курсът е един от начините да откликнем на зова на времето да съединим земята и небето. Посвещението в Акашовите записи винаги активно е ръководено от ангелите и учителите според нуждите на всяка група.

Какво са Акашовите записи

“Акаша” е санскритска дума, която означава Изначално вещество, Това, от Което е изградено цялото Творение. "Акаша" е също Божествената любов, Божествената звукова и светлинна вибрация.

Акашовите записи се споменават в Стария завет на Библията като Книга на живота или Книга на паметта.

Те са знанието за миналото, настоящето и възможното развитие на бъдещето. Те са енергийното поле, което съдържа цялата история на всяко същество от възникването на Творението, полето, което ни свързва. Наричат се Акашови, защото са съставени от Акаша, а се наричат записи, защото функцията им е да записват всяка жизнена опитност.

Акашовите записи са много повече от склад със спомени - те са действени, тъй като оказват огромно влияние върху всекидневието, взаимоотношенията, чувствата и вярванията ни, и потенциалните реалии, които привличаме.

Те са измерение на любов, в което получаваме яснота и мъдрост с помощта на Господарите на записите и Силите на Светлината, за да напредваме в живота си с лекота и благодат.

Защо да взлизаме в Акашовите записи

Много са причините, поради които бихме могли да искаме да влезем в Акашовите записи: търсене на отговор, преследване на истината, нужда от напътствие, желание да намерим сила за житейски преходи, необходимост да се освободим от ограничения, шаблони и вярвания, копнеж да се свържем с целта на душата си. Чрез тях можем да работим върху личното си изцеление за освобождаване от рани и болки от този живот или минали животи, които ни пречат да изявим своето великолепие. Господарите на Записите, ангелите и възнеслите се учители ни насочват към корена на болката ни по един чудесен, лишен от осъждане начин. Получаваме наставления как да си върнем властта над себе си, за да живеем в партньорство и съ-авторство с Бога.

Посвещението ви дава също способността да отваряте и разчитате записите на други хора (само с изричното им разрешение), така че те да могат да извлекат полза от тази висша форма на общуване по начин, естествен и възможен за тях.

Влизане в Акашовите записи

Използваме свещена молитва за получаване достъп до Акашовите записи, която е била дадена от Духа и която служи за ключ към тази сфера. След като влезем в записите, биваме ръководени от Съществата от Светлина (господарите на записите, ангелите, учителите), за да получим информацията, която е най-необходима и подходяща за нас в отговор на въпросите ни. Общуването с Акашовите записи ни помага не само да получим отговори, но също да приемем и директно просветляване и изцеление, които излъчват Господарите на Акаша под форма на фина, но мощна енергия.

Ето някои области, от които можете да извеждате въпросите си:
- Духовно развитие
- Взаимоотношения с близки хора
- Освобождаване от повтарящи се мисли, емоции и модели на поведение
- Какъв е урокът, който се съдържа в дадена проблемна ситуация
- Причините за лошо здраве
- Мисията в живота

Когато започнете да получавате отговори ще откриете, че възникват нови и нови области, които ви интересуват. Така превръщате Акашовите записи в част от живота и духовния си път.

Курсът

През трите дни на курса ще участвате в различни настройвания под форма на медитации, упражнения за самоосъзнаване, хармонизиране на чакрите, настройване с божествен звук, с танц. Целта на тези упражнения е да се настроите към фината вибрация на Акашовите записи. Основна част от курса са практиките за отваряне на собствените записи и тези на други хора (винаги само с изричното им позволение). Мигът на влизането в контакт идва в най-подходящия момент за всеки и се осъществява с активното съдействие на присъстващите висши същества. Над 90% от участниците съумяват да осъществят контакт и да получат послания под различна форма - текст, образи, символи, цветове, музика и др. Това е началото на вълнуващо приключение, което може да продължи колкото желаете. Акашовите записи са измерение без начало и край, в което откриваме собствената си безначална и безкрайна същност.

Нива

Завършилите курса-посвещение могат да продължат с майсторските нива. Второ ниво се дели на две части - "Разпознаване на енергиите" и "Работа с 12 архангели", като всяка от тях представлява двудневен курс. Трето ниво е за онези, които са превърнали Акашовите записи в начин на живот. То им дава възможност да открият своята "специалност" в работата с тях и като кулминация на този контакт да се слеят с архангела, към чиято енергийна линия принадлежат. Така те преоткриват един от аспектите на Божествения си Аз и правят крачка към своята универсалност.

Завършилите трето ниво получават диплома за майсторство и са поканени да участват в преподаването на курсовете или да водят собствени курсове по Акашови записи.Център "Гайа" предлага консултации с разчитане на личните ви Акашови записи.

За цени и записване за курса или за консултация, молим свържете се с нас.

www.gaiabulgaria.com

Няма коментари: