събота, 22 май 2010 г.

Визуализацията на ДНК доказва съществуването на Бог

НАУКАТА ПРОМЕНЯ КОНЦЕПЦИИТЕ НИ:
Молекулярна Биология: Визуализация на ДНК доказва съществуването на Бог , като разкодира Неговото послание

Процесът на репликация на ДНК, който виждате наподобява една гениална фабрика, където всички процеси протичат с огромна скорост и в невероятен ред.

Въпросът е, кой е инженерът на тази фабрика? Ние сме интелигентни същества и знаем, че една толкова сложна и организирана система по никакъв начин не може да се появи случайно? Нещо повече; възниква въпросът, какви сили ръководят тези процеси в момента който ги наблюдаваме?Това предизвиква концепциите дори на вярващите, понеже в този случай не можем да говорим за Бог като отделено от живота същество. Силата на Творецът-Инженер зад всичко това, присъства във всяка една секунда, във всеки един от тези процеси. Без постоянния прилив на неговата универсална първична сила, всичко което познаваме като реалност би се разпаднало за секунди - понеже всичко е съставено от невидима енергия.

Единствено благодарение на универсалната първична сила на Бог, протоните и електроните влизат в хармонично взаимодействие, създават атоми, които от своя страна създават молекулите изграждащи от невидимата енергия нашия видим свят. Науката днес показва нагледно, защо казваме, че Бог е навсякъде и във всичко. Науката днес показва, че съществуването на живота е резултат на "Интелигентен дизайн", а не случайност.

Въпросът вече не е, дали Бог същестува. Истинският въпрос е защо - с каква цел, Той ние е създал. Религията не можа да отговори задоволително на този въпрос до сега. Днес може би науката ни дава много повече отговори.

Кодираното послание на Създателя
Данните, получени от сондата WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), може би водят към някои от тях. През 2001 г. тя улови т.нар. фоново излъчване, запазило се от момента на зараждането на Вселената. За учудване на всички, редът на сътворението показва неочакван ред, а не хаос. В това учените виждат послание което Творецът е оставил за нас още при сътворяването преди 14 милиарда години.

Това и редица други нови научни открития показват недвусмислено, че ние сме били крайната цел на неговото творение. Без човека, космосът е като музей без посетители. Създателят, както и да го наречем, ни е направил способни да разберем творението му; да разгадаем принципите и най-вече да можем да изпитваме радост от красотата и хармонията в природата. Може би това показва желанието на нашия Създател ние да можем да почувстваме неговата любов и да можем да откликнем на неговите мисли, чувства и цели.

Статия и превод от Юлиян Марианов
http://istinski.blogspot.com/2010/02/blog-post_11.html

Няма коментари: