събота, 29 май 2010 г.

Младежта говори - Аз съм член на Семейната федерация за световен мир и обединениеЗащо съм член на Обединителната църква - споделяне

Младият г-н Лоу споделя пред своите слушатели защо е станал член на Семейната федерация за световен мир и обединение, която в миналото е била известна като Обединителната църква. Родителите му са били избрани лично от Преп Муун - смесен брак между албанка и македонец. Имал е възможност да завърши по правителствена програма в САЩ политическа икономия и правни науки , ориентиран в Бриджпорт университета, където е изучавал световни религии. Сега е на 25 години, женен е, съпругата му е била избрана от неговите родители. Брат му е предпочел да избере сам своята съпруга, което също се приема за нормално в движението , тъй като основната цел на браковете е преодоляване на расови, етнически и религиозни бариери и създаване на здрави хармонични бракове.
Младият г-н Лоу твърди , че никога не се е чувствал насилен или с промит мозък - митове, които дискредитират обединителното движение пред обществеността. Самият той има собствено мнение по много въпроси, критичен е и се чувства приет от тези към които отправя критиките си. Отворен е за диалог и не се притеснява да се нарече "Мууни" - нарицателно, с което наричат последователите на преп. Муун.
Заб. За повече информация вижте, линковете към сайтаРазликата между християните и обединителите (последователите на Преп. Муун)

Няма коментари: