сряда, 4 ноември 2009 г.

Апокалипсиса на АдамThe Apocalypse of Adam discovered in 1945 as part of the Nag Hammadi library (codex V.5) is a Gnostic work written in Coptic. It has no necessary references to Christianity...
Апокалипсиса на Адам открит през 1945 г като част от библиотеката на Наг Хамади е гностична творба написана на коптски. Тя няма задължително отнасяне към християнството.

Тълкувание на грехопадението от гледна точка на "Божествения принцип" на християнския духовен водач преподобния Д-р Сан М. Муун:

Мотивация и процес на грехопадението:
Защо и по какъв начин Адам , Ева и ангелът извършват грехопадението в едемската градина? Най-напред Бог създава ангелите като слуги , за да му помагат при сътворяването и управлението на света. (Евр.1:14)Човекът е създаден като дете на Бог и трябва да властва над творението, а следователно и над ангелите като част от творението. причината поради която ангелите днес се смятат за нещо по-висше от човека, е грехопадението, вследствие на което човек става покварен (Иер.17-9) и заема позиция по-нiска от тази на Творението и на ангелите.
Духовното и физическо грехопадение:
1 Духовното грехопадение:
Луцифер(ис.4:12) в позицията на Архангел е проводник на Божията любов към ангелския свят. Затова само той се е намирал в позицията пряко да получава любовта на Бог. Но той като Адам и ева са създадени като Божии деца, Бог ги обеча с различна любов – като техен Родител, а не Господар. Това не означава, че Луцифер е получавал по.малко любов отпреди. На Луцифер му се струва, че любовта на Бог към него е намаляла. Поради това той се опитва да компенсира недостига на любов като се сближава с Ева и Адам.
Тъй като Божията любов е източник на живот и красота, а Ева получава много любов от Бог, тя е много красива в очите на Луцифер. Той често е близо до нея и у него възниква силен порив на любов към нея. Все още несъвършена, Ева се подава на изкушението на Луцифер и те извършват греха на блудство каго техните духовни тела се сливат. Това е духовното грехопадение. В Бите 32:25 Библията потвърждава, че е възможен пряк контакт на човек с ангел като се описва как Яков се бори с ангела , който му размества бедрената му става.
Физическо грехопадение:
След като Ева се обединява с Архангела (чрез духовтото си Аз) тя изпитва страх, породен от чувството за вина и Ева разбира, че Адам, а не ангелът трябва да й бъде съпруг.
Ева иска да възстанови връзката си с Бог и да се освободи от чувството си на страх от грехопадението. Единствената й надежда да се върне при Бог е чрез Адам. Тя мисли, че може да се върне при Бог, като се обедини с Адам, който трябва да й бъде нейн съпруг и затова го съблазнява. Такава е мотивацията, довела до физическо грехопадение.
Както е обяснено в „Приниципи на творението” Адам и Ева е трябвало да изпълнят трите Божии благословии и да станат съпруг и съпруга. С други думи , идеалът за творението за Aдам и Eва е те да постигнат най-напред индивидуално съвършество и тогава да станат съпрузи с вечна любов с център Бог. Но тъй като те стават съпрузи преждевремемнно и имат за център сатана, тяхната връзка води до грехопадение, а не до изпълнение на Божията воля. Като се обединява с Ева, Адам наследява елементите на злото, котито тя вече е получила от Луцифер. Тези елементи на злото cлед това се предават от поколение на поколение от тяхното потомство.(с 58 – 60)

Няма коментари: