вторник, 3 ноември 2009 г.

Пророчества за 2012 г.Сред Нострадамусовите пророчества има около 60 четиристишия, които изреждат днешните духовни учители и техните движенмия и дават облика на уникалното историческо явления “Нова епоха”. Този термин е твърде общ и се отнася до учения, експериментиращи алтернативни начини на живот, философия и нови религии,често свързани с източната философска мисъл и култура. Започнало от средата на миналия век, то подготвя разширяване на съзнанието по посока на единство между наука и религия, единство на различните култури, между духовния и физическия свят. Макар и не винаги в съгласие ,тези групи като цяло са загрижени да намерят нови начини за световен мир,екологично равновесия както и събуждане на човешкия потенциал за преминаване в ново измерение на духа, преди още да сме разрушли тази планета. В Нострадамусовите 60 четиристишия има осем основни указания, които описват каква ще бъде новата религия, какво ще проповядва тя и кои са пророците на тази епоха. В настоящата глава ще включим тези насоки в четиристишна форма ( взети от английското издание “Нострадамус”) заедно с обясненията, а след това ще оставим самият читател да си състави мнение за разгледаните учители и учения носещи посочените характеристики.
1. Ще дойде от Изток и процъфти на Запад:.
“ Той ще се появи в Азия и ще бъде познат в Европа...
Ще излезе от своето място мъжът от Изток и ще
мине през Апенините, за да види Франция ще
лети в небесата.......................’
2. Учението ще бъде като жезъла на Хермес:
“ ....Той ще лети през небето, в дъждове и снегове
И ще удари всекиго с жезъла си...”
“ Ще се появи в Азия,но ще се чувства като у дома си в Европа.
Този, който идва от великия Хермес...’

Двете най-важни четиристишия за човека от Изтока споменават за железния жезъл на Хермес. Тълкувателите често забравят окултното значение на Hострадамусовите думи и казват,че ставало дума за ядрено оръжие, като обръщат смисъла на пророчеството и взимат човека от Изтока за Антихрист. Хермесовия жезъл се свързва със западния мистичен символ на просветление: Кадукеевеия жезъл. Жезълът на истината променя и освобождава човека. Този човек размахва жезъла като пръчката зен, за да събуди света от неговите илюзии. Това би означавало,че източният учител ще удари света и следователно трудно ще бъде заобичан!
3. Учителят ще бъде обявен за извън закона и за еретик:
“ Един човек ще бъде обвинен за разрушаване на храмове
и религии, създадено от човешката фантазия....
Той по-скоро ще нарани скалите отколкото живите същества.

И на друго място в Hострадамусовите пророчества се среща темата за старите религии- фантазии на човечеството или бледа сянка на живите учения. Този човек ще бъде известен със своите красноречиви изказвания срещу старите закостенели догми. Той ще си заслужи общия гняв на организираните световни религии.
4. Червеният цвят :
Ще обедини религиите срещу червените.........
Ще постави в центъра розовия цвят в средата на световната сцена.......
За да говорят истината, те трябва да мълчат.
После при нужда дългочаканият ще се забави.

Според свеобщото мнение на тълкувателите червеният цвят се отнася до цвета на революцията или комунистическата идеология. Що се отнася до розовия цвят е цветът на любовта. Така че в този смисъл се предполага, че в центъра се поставя Божията любов.
5. Марс, Хермес, червеният цвят и огънят:
.”....в навечерието на ново отчаяние, когато извратената църква най-много се е възгордяла, ще се роди един от дългия самотен клон, който ще освободи народите от хрисимо и доброволно робство и ще ги постави под покровителството на Марс.......пламъкът на една секта ще се разпростре из целия свят...”
(Писмо до Хенри II)
В това свое изказване относно робството, пророкът на 16 ти век се опитва да опише разбирането за покорното приемане на религията, следване на религиозните догми, крайъгълен камък на всяка религия. Това поетично отнасяне до освобождението на народите от тези структури на вяра, често използавана от някои религиозни лидери в историята, за да принудят своите последователи към покорство се допълва по-ясно и от следните редове в писмото на Нострадамус до крал Хенри II:
“...ще ги постави под защитата на Марс....”от пръв поглед звучи странно, но бихме могли да направим аналогия с индийския бог Шива – символ на разрушението, за което вече говорихме при Бабаджи.
Философските сходства между учението на Херметизма и източната Тантра са изразени още по силно в следващите редове, където се утвърждава една нова религия или учение, което приема и утвърждава живота в най-висш смисъл.
6. Луната
Скоро или късно ще видите големи промени
Страхотен ужас и мъст
Тъй като луната е водена от своя ангел,
Небесата наближават своето равновесие..
Предпоследното име на пророка ще носи деня на Диана ( денят на Луната) като ден на мълчанието....Голямо количество сребро на Диана ( Луната) и Меркурии ( Хермес).
Образите скоро ще бъдат видяни в езерото ( медитативното съзнание)
Склупторът гледа за нова глина.
Той и последователите му ще бъдат позлатени
( Херметично отнасяне към получаване на просветление)
Луната в средата на нощта........
Младият мъдрец я видя със своя дух,
Учениците му го канят да стане безсмъртен....
Тялото му е в огъня....
Както разбрахме тук много се говори за медитацията, като форма за вътрешно просветелние и духовно освобождение. Bуда е наричал медитацията “Дхаяна”, или “Дхияна” която съответсва на френското произношение Диана. Отново виждаме връзка между огъня и жезъла на Хермес. Това, за което става дума в първите редове на четиристишието означава,че въпросният лидер е с име свързано с луната. Ако приемем,че луната е символ на женското начало, то би могло да се предположи,че учението, което ще се разпространи утвърждава появата на жената също като духовен учител
7. Учителят пътува и създава около себе си противоречия.....
Той ще вземе деня на Диана за мълчалива почивка.
Ще пътува надлъж и шир в устрема си да разпалва,
да освобождава много хора от подчинение.....
Разбираме,че учителят дошъл от Изток- “където медитацията ( Диана)
е “мълчалива почивка” ще бъде принуден да бърза, непрекъснато да се движи.
8. Загадката на птицата – посланието “сега”.
“.....антихристът се завръща за последен път......всички християни и друговерци потреперят......така ще продължи 25 години. Войни и битки ще има повече от всякога. Градове столици, институции и всички други структури ще бъдат разрушени....Така много зли дела ще извърши принцът на Сатана и почти целия свят ще бъде опустошен. Преди тези събития редки птици ще крещят във въздуха : “Сега! Сега!” и след известно време ще изчезнат...” ( писмо до Хенри II).
Опустошенията на двете световни войни са предшествани, както ще подчертаем в това наше изследване от появата на духовните учители – пратенци, които да подготвят човечеството за новата епоха и по възможност да предотвратят доколкото е възможно опасността от големи разрушения и катаклизми.
Както виждаме предсказанията ни сочат два пътя, така както са задавани и пророчествата в Библията за идването на Исус Христос. Единият път сочи проемането на спасител и спасението на света, а другият сочи отхвърляне, удължаване на историята... Разбира се, картината може да изглажда недостатъчна и непълна, но в нея се запазва един оптимистичен дух, който е твърде важен за всеки от нас. Преценката остава за вас...Отзиви за церемонията по коронясване на Истинските Родители като цар и царица на мира в американския сенат.
Заб: Понятието „истински родители” е прието в обединителното движение не само като отношение къm неговите водачи : преп .д.р С.М. Муун и съпругата му, но и като отношение към нашето собствено духовно развитие. В семейното обещание на Семейната федерация за световен мир и обеднинение са залегнали основните положениa на израстване на съпруга и съпругата до позиция на владетели на Земята и Небето чрез истинска любов.
Тя не може да бъде постигната без единството на световните религии или по-точно без духовното общуване на хиляди хора от различни традиции. Всички духовни учители учат своите ученици да развият сърцето си и да обичат всички хора по света. Това означава, че целта на творението е единството на Бог и човека като Негов син или дъщеря...Мантрата е за постигане на хармония и щастие в семейството.

1 коментар:

Венци каза...
Този коментар бе премахнат от автора.