понеделник, 17 август 2009 г.

Духовнo здраве - духовно лечение

Молитва
Боже наш, Господи! Творецо! Ти който си ме създал, моята любов към теб е висше щастие, смисъл и цел на моя живот. И цялата земно и духовно щаствие, цалото човешко щастие и човешки стойности, които съм имала, имам и ще имам за мен и мои5те потомци родени и неродени, дори и онези абортирани до 17 коляно, винаги ще бъдат само средство, за да се усилва и натрупва чувството на любов в душите ни към Теб. Всичко, което се случва и получавам аз го приемам като дадено от теб и душата ми го приема с любов и смирение и благодарност. Баоже наш, Велики трорецо, обичам те повече от който и да е човек на земята, повече от неговата мъдрост, творчество, съвършенство, повече от цялото земно, духовно и човешко щастие, което той може да ми даде. С остатъка от любовта си към Теб обичам Вселената, цялата жива и нежива природа и не съм обидена от нищо и на никого. Моля се с любов за тези, които ме проклинат и благославят. Боже наш , на теб се уповавам , на Твоята любов, благословия, закрила, благи милости, правосъдие, милосърдие , на Твоята воля. Да бъде волята Ти Творецо, приемем я с любов, смирение и благодарност и знам, че каквото правиш за всички ни Ти го правиш с любов. Творецо, моля се за прошка, разкайвам се , покайвам се, ако днес с дума мисъл или поведениесъм съгрешила умишлена или неумишлено, волно или неволно на някого или на нещо. Прости и на тези хора, които са направили същото спрямо мен или спрямо други хора. Дай им любов, за да осъзнаят грешките си за тях и за родени и неродени техните потомци. Прости и на тези хора, които са направили същото спрямо мен или спрямо други хора. Дай им любов, за да осъзнаят грешките си. Велики творецо, благослови ни и ни закриляй, помогни ни да се натрупа чувството любов в душите ни и за мен и за всички мои предци и потомци. Висше статие е любовта ми към теб, Творецо! Велики Творецо, благослови ни и ни закриляй, помогни ни да те обичаме с по-голяма сила от цялото си сърце, душа и разум. Творецо, благодаря ти за любовта, която ще получа от тази молитва като средство, за да се усилва и натрупва чувството любов в душата ми към Теб! Приемем я с любов,смирение и благодарност! Във всичко е волята Божия! Амин!

Система за полева саморегулация
по Диагностика на кармата
от С.Н. Лазарев

Всяко действие на човека - добро или лошо, чрез идинството на информационното-енергийно поле на Вселената, се връща обратно към него. Човек е чиста или затворена система в тясно връзка с божественото, ето защо агресията срещу него работи и срещу Вселената.
Дисциплината на съзнанието днес когато имаме високо енергийно ниво е много важна. един от основните закони е ненасилието - непричиняването на зло, което изисква контрол на мисълта. Спазването на етичните норми е необходимо условие и единствен начин за оцеляване и е едновременно най-добрата защита.
Вие може да не вярвате в Бога, но трябва да обечате Вселената и нейната душа. егоизмът и безкрайния стремеж към материални богатства, убиват любовта. Когато изпитваме любов към вселената и Бога и сваляте претенциите си към околния свят, Вие спасявате себе си.
Пречистването е заключване на кармата - чрез непрекъснато прочистване и укрепване на духа и изключване от всичко, което заземява човека.
Единственият начин да се понесат мъките - това е да се извисите духом над тях, да пренесете опорната точка от тялото към духа - страдащият човек става по-духовен.
Това, което ние наричаме Дух се намира над информационното поле и веществото. Главното условие за физическо здраве е знанието и спазването на законите на информационното поле на Вселената, законите на единството и на Любовта. Човекът, който трябва да оцелее трябва да бъде едновременно светец, обикновен човек и практик. В съзнанието на човека трябва да протичат два противоположни процеса - отричане от света и стремеж към безкрайния веселенски Дух, от една страна и от друга - реализация на получената информация чрез активни действия и повишена практичност.

Няма коментари: