петък, 16 януари 2009 г.

90 годишнина на основатела на Семейната федерация за световен мир и обединение, Преп. Сан Мюнг Муун и 67 годишнина на съпругата му Хак Джа Хан


90th Birthday Celebration of Reverend Sun Myung Moon, 67th Birthday Celebration of Dr. Hak Ja Han MoonThe joint birthday celebration for the founders of the Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU), Reverend Sun Myung Moon and Dr. Hak Ja Han Moon, will be held on January 31, 2009 at the Manhattan Center in New York City, NY.
Едновременният рожден ден на основателите на Семейната фередация за световен мири и обединение ще се състои на 31, януари.2009, в центъра Манхатън в Ню Йорк.

January 31, which falls on the 6th day of the first month of the lunar calendar this year, marks the 90th birthday, as age is counted in Korea, of Reverend Sun Myung Moon and the 67th birthday of Dr. Hak Ja Han Moon.

The following is a brief schedule of events at the Manhattan Center on January 31, 2009.
Кратко разписание на програмата:
4.00ч. "Чевстване на Живота и Любовта"
Церемония на благословията - 21о двойки от 2-ро поколение, посланници за мир от 180 страни в центърът Манхатън.
7 -ми етаж - Голяма бал в балната зала за
2-ро поколение . посланници за мир и духовенството
5.30 - закуска и обяд по групи
19.00 - гала чевстване в Манхатън център
Обръщения към основателите
Програмата може да бъде променена

4:00 pm "Celebration of Life and Love" –
Blessing Ceremony - 210 Couples (2nd Generation, Amb. For Peace – 180 Countries represented)
Manhattan Center
7th Floor Grand Ballroom
2nd Generation, Ambassadors for Peace and Clergy

5:30 Private Dinners (Note: there will be no joint banquet – each conference and group will hold their own dinner programs)

7:00 pm UPF International Gala Celebration
Manhattan Center – Hammerstein Ballroom
Tributes to the founders' life, Reverend Sun Myung Moon's 90th Birthday Address in Commemoration of the Inauguration of the Abel UN Convening the North / South America Federation for Peace 90th Birthday Gala Celebration - (Note: this will be a ticketed event)

Note: the program schedule may be subject to change.

Няма коментари: