неделя, 21 септември 2008 г.

Ролята на църквата за преодоляване на престъпността през СредновековиетоКатолическата църква е имала голям успех в набирането на "войници - защитници на божи гроб" сред престъпниците, които нападали феодалните имения и ограбвали търговците по пътищата. За да бъде взет един кръстоносец като редовен член на църковен орден, той е трябвало да премине през специално обучение. Етичният код, който трябвало да следва кръстоносецът е посвещение в християнските принципи на абсолютна преданост към църквата ( делото Христово) в защита на слабите и беззащитните.

Няма коментари: