вторник, 11 март 2008 г.

Светът на невежеството

- Този човек е забравил е детството си!.
- Да му помогнем да си поиграе с нас!- възкликнаха децата.
- Но той е толкова грозен! - извика едно дете.
Обидите, обикновено започват от детството

Поради липса на истинска любов светът ни
кара да се чувстваме изолирани и самотни -
произходът на престъпността започва оттук.
Колко пъти престъпникът убива малката искрица
любов в сърцето си, за да всява страх у хората...

* * *


Животът е като забавна игра, която малко хора са играли.
Защо? Защото Създателят е като едно малко смеещо се дете,
а ние сме все още далече от Него.

Радомила

Няма коментари: